FOTO/VIDEO  Hrvatski Telekom prvi u svijetu predstavio mrežu budućnosti-TeraStream

TeraStream, mreža

Pred više desetaka uzvanika iz političkoga, gospodarskog, akademskog i javnog života u Kući Lauba održana je svjetska premijera tehnologije koja označava tehnološku prekretnicu jer pojednostavljuje mrežnu i pristupnu topologiju. TeraStream diže brzinu pristupne mreže za oko 50 puta u odnosu na sadašnje kapacitete - pristup omogućuje korisniku brzinu od 1 Gbit/s. Riječ je o novom konceptu mreže kojim se sve usluge, uključujući i tradicionalne telco usluge (glasovne, IPTV, pristup internetu) pružaju iz Clouda, za razliku od danas kad se one pružaju putem mreže.