Cadence digitalna asistentica zove policiju ako prepozna da je 'ignorirate'

Cadence digitalna asistentica zove policiju ako prepozna da je 'ignorirate'
Ovaj softver može prepoznati znakove kućnog nasilja i ignoriranje. Kako kaže mladi kreator, pomoću zvuka i kamere programira da Cadence može 'vidjeti' je li korisnik prisutan. Ako npr. budete ignorirali Cadence, ona će
upitati je li sve uredu i ako joj ne odgovorite, nakon nekoliko sekundi će pozvati policiju ili neku drugu pomoć za koju korisnik podesi pri instalaciji ovog programa.

Cadence je prezentirana javnosti već duži period. Do sada je u stanju da uradi mnoge kompleksne operacije kao što su slanje SMS poruka, emailova i još mnoge druge koje možete pogledati na Harisovom YouTube kanalu. Softver Cadence prati ponašanje korisnika i uči o njemu. Tako kroz svakodnenu upotrebu Cadence saznaje što korisnik voli i kako provodi vrijeme. Korisnik joj pomaže da bude inteligentnija te da zna kada i kako mu pomoći.

Osim automatskog pozivanja policije, softver nudi mogućnost da se hitni poziv uputi nekoj drugoj organizaciji ili određenoj osobi čiji broj telefona korisnik dodijeli za slučaj hitnosti. Haris navodi kako će u idućim nadogradnjama aplikacija koristiti i podatke "strojnog učenja" za prepoznavanje one vrste stresa koji ukazuje da osoba treba pomoć.