Upozorenje na štetni program 'Loki'

virus
virus
Direktor Agencije Srđan Rajčević pojasnio je kako "loki" onemogućava korisniku pristup računalu dok ne uplati određenu svotu novca na račun hakera.

"Žrtva prima poruku koja je navodi na otvaranje priloga koji sadrži instrukcije o preuzimanju zloćudnog koda sa udaljenog servera. Instalira se i šifrira sadržaj hard diska, nakon čega se žrtvi ispisuju instrukcije o uplati kako bi vratila svoje podatke", rekao je Rajčević.

Odjeljenje za informativnu sigurnost poziva fizičke i pravne osobe u Republici Srpskoj da o opisanim pojavama bez odlaganja obavijeste ovo odjeljenje, putem site-a oib.aidrs.org ili na adresu [email protected] radi postupanja u skladu sa odredbama Zakona o informativnu sigurnosti i pratećim podzakonskim aktima.

Detaljan opis ovog malvera nalazi na site- u Odjeljenja.