Muškarci i žene različito koriste Facebook

Muškarci, kao i žene dijele sadržaje putem ove društvene mreže, komentiraju i razgovaraju o tome, no, mlade žene su više orijentirane na prijatelje i obitelj, dok su muškarci više orijentirani na aktualne događaje, vijesti i slično.

Pretpostavlja se kako svaka dobna skupina ima sebi svojstvene navike, no, bez daljnjih istraživanja se o tome ne može detaljnije govoriti.

tehton.covermagazin.com