Facebook testira filtriranje prijatelja

Facebook testira filtriranje prijatelja

Ove promjene u News Feedu su učinjene radi prikazivanja što relevantnijih objava. Facebook objašnjava nove mogućnosti: "Filtriranje objava vam olakšava vidjeti objave samo određenih prijatelja na jednom mjestu, te dijeljenje objava s određenim ljudima." Čini nam se da se Facebook sve više i više "fura" na Google+, konkretno u ovom slučaju na Google+ Circles (Krugove).

Jedna od zanimljivih značajki su "Smart liste". Naime, Facebook automatski sortira vaše prijatelje u grupe ljudi s kojima radite, grupe ljudi iz vaše škole/razreda te grupu s ostalim prijateljima (tj. grupa "ljudi koji žive unutar 100km od vašeg grada"). To može olakšati dijeljenje ako se npr. radi o nekom ispitu koji želite podijeliti samo s ljudima iz vaše škole i razreda, dok npr. za neku lokalnu zabavu dijelite objavu samo sa ljudima "unutar 100km".

Facebook je i prije imao lijepo razrađenu mogućnost za liste prijatelja i objave s određenim ljudima. No, samo je 5% korisnika je koristilo tu opciju, a ovim izmjenama se nadaju da će biti nešto više korištena.

Zanima nas samo kako će ove nove mogućnosti utjecati na EdgeRank, tj. koliko ljudi će vidjeti vaše objave i kolika će biti interakcija na objave. No, to je neka sasvim druga priča.

Eto, sada znamo zašto Mark Zuckerberg ima profil na Google+. :)

EDIT: Facebook je danas (13.09.2011.) i službeno potvrdio najave, tako da će poboljšane liste prijatelja biti dostupne svima krajem ovog tjedna.

izvor: facebook-hrvatska.com