PROMO  Zahvala svojim članovima i svim Radnicima HT Mostar

Zahvala svojim članovima i svim Radnicima HT Mostar

Sindikat Hrvatskih telekomunikacija se zahvaljuje svojim članovima i svim Radnicima HT Mostar na podrški koju nam daju u borbi za Granski KU.
Radničko jedinstvo i solidarnost ispred svega.
Pridruži se, postani član sindikata!

http://www.sindikat.tel.net.ba

Kneza Branimira bb, 88000 Mostar 

[email protected]