Stolac i Tomislavgrad dobili nove nacionalne spomenike

Stolac i Tomislavgrad dobili nove nacionalne spomenike

Druga sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održana je 15. srpnja u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Komisije Faruk Kapidžić i članovi Anđelina Ošap Gaćanović i Zoran Mikulić donijeli su odluke o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH: 
1. Arheološko područje – Mandina gradina i nekropola sa stećcima, Općina Tomislavgrad, 
2. Povijesno područje – Nekropole sa stećcima i groblje s nišanima u Grivićima, Općina Hadžići, 
3. Graditeljska cjelina Srpske pravoslavne crkve Vaznesenja Hristovog u Stocu,
4. Pokretno dobro – Zbirka filmskog materijala Javnog poduzeća Filmski centar u Sarajevu. 

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune ranije donesenih odluka za sljedeće nacionalne spomenike: Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija u Sarajevu, Latinska ćuprija (Principov most) u Sarajevu,  Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama sa pokretnom imovinom, 'Gospođicina kuća' u ulici H. Kreševljakovića broj 1 u Sarajevu i Stambena zgrada u ulici Franjevačka broj 2 (zgrada Mehmedbega Fadilpašića) u Sarajevu.

Izmjene i dopune navedenih odluka odnose se na kategorizaciju i redefiniranje mjera zaštite u skladu sa trenutnim stanjem ovih dobara. 

Pored toga, na sjednici je donesen zaključak da se zgrada Prve pošte u Brčkom uvrsti na Listu ugroženih spomenika BiH, obzirom da se nalazi u veoma lošem konstruktivnom stanju. Oštećenja su evidentirana na krovu što je za posljedicu imalo i štetan utjecaj atmosferilija na konstruktivnu stabilnost objekta. 

Lista ugroženih spomenika predstavlja listu prioriteta koje utvrđuje Komisija, s ciljem usmjeravanja pažnje svih nadležnih institucija kao i mogućih donatora i investitora, na one slučajeve gdje nacionalnim spomenicima prijeti nestanak. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ta lista je na raspolaganju entitetskim vladama i Vladi Brčko Distrikta, kao instrument kojim mogu osigurati provedbu svojih obveza na sustavan način. Trenutno se na Listi ugroženih spomenika nalazi 86 dobara iz BiH, navedeno je iz komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.