FOTO  SIMBOL MOSTARA Nakon dvadeset godina pokrenute kazaljke na Sahat-kuli

SIMBOL MOSTARA Nakon dvadeset godina pokrenute kazaljke na Sahat-kuli

Nakon dva desetljeća pauze ponovno se čuje zvuk zvona sa Sahat-kule u Mostaru.

Nije bio u funkciji od 2000. godine a ponovno pokretanje kazaljki oduševilo je brojne Mostarce ali i turiste koji redovno posjećuju grad na Neretvi.

Radovi na sanaciji satnog mehanizma započeli su krajem prošle godine a popravak je izvršila Obrtnička radnja 'Urar Mario' za cijenu od 5.800 KM.

Mostarska sahat-kula nalazi se u mahali Brankovac, u čaršiji kao poslovnom dijelu grada, koja se nekad nazivala Kazaska, po majstorima kazazima a visoka je 16 metara.

Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom djelu ''Sejjathaname'' navodi ovu sahat-kulu „s čijeg se zvonika zvuk čuje na daljini od tri sata hoda“, što je bila uobičajena mjera za udaljenost.

U informaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika stoji da je legator Fatima kaduna Šarić podigla Sahat-kulu u Mostaru prije 1636. godine.