FOTO  Kako do gratis osiguranja kuće?

Pokrenuvši akciju (O)siguran dom uz Nexe krov Dilj želi skrenuti pozornost na kvalitetu svojih crjepova koji su 100% sigurni i zadovoljavaju najviše zahtjeve kvalitete.

Svim kupcima koji opreme svoju kuću s najmanje 100 m² bilo kojeg modela Nexe crijepa Dilj poklanja osiguranje kuće. Osiguranje obuhvaća rizike od požara (vatra, eksplozija), udara groma, pada i udara letjelice, tuče, oluje, manifestacije i demonstracije, udara vlastitog motornog vozila i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Crjepovi Dilja iz Vinkovaca simbioza su tradicije i kvalitete, izrađeni su od najboljih sirovina i bezvremenskog su dizajna. Nexe crjepovi svojom kvalitetom, bojom i dizajnom predstavljaju sam vrh svjetske ponude.

Više informacija o svim modelima crjepova i trenutnim akcijama može se saznati na webu Nexe grupe  www.nexe.ba