Što sve znače oznake na automobilskim gumama

Što sve znače oznake na automobilskim gumama
Kako biste bili sigurni da vaš automobil ima odgovarajuće gume spremne izdržati sve uvjete vožnje s kojima biste se mogli susresti, pametno je znati dobro čitati oznake na njima. Sve automobilske gume imaju otisnute znakove s vanjske strane koji nam otkrivaju sve o njihovoj konstrukciji, a njihovo značenje mora biti najveći faktor prilikom izbora novih.
Oznake na gumama

Prva u nizu oznaka je širina guma koja nam otkriva širinu same automobilske gume izraženu u milimetrima. Ona se mjeri s jedne bočne strane na drugu i označava gazeću površinu.
Druga u nizu je oznaka visine gume s tim da taj broj nije dan u milimetrima kao širina gume već kao omjer visine i širine gume u postocima. Ako je taj broj 60, znači da je visina gume 60 posto širine gume.

Oznaka promjera gume je vrlo važna prilikom izbora novih felgi. Ona se izražava u colima, a jedan col je 2,54 centimetra. Promjer gume označava promjer unutarnjeg ruba gume.

Oznaka konstrukcije gume pokazuje način na koji je guma rađena. Ako je ta oznaka R, znači da je guma rađena radijalno te se ona sastoji od kordnih tkanina koje su postavljene radijalno. Znak D znači da je guma dijagonalno konstruirana te su kod nje kordne tkanine postavljene dijagonalno. Kordne tkanine su tkanine koje čine gumu.

Indeks nosivosti je broj koji označava koliko je maksimalno opterećenje gume u najvišoj dozvoljenoj brzini uz odgovarajući tlak zraka u njima te se izražava u kilogramima. Kreće se od nule koja označava 45 kilograma do 279 koja označava 136.000 kilograma, a ponekad indeks nosivosti može biti i viši. Kao što indeks nosivosti označava najveću težinu koju guma može podnijeti, indeks brzine označava najveću moguću brzinu koju guma može podnijeti, a da se ne osjete posljedice na vožnju automobila. Kreće se od A1 za 5 kilometara na sat do Y kojoj je maksimalna brzina 300 kilometara na sat.

Vrlo bitna stavka na svakoj gumi je i njen datum proizvodnje. Sastoji se od četiri znamenke. Prve dvije označavaju redni broj tjedna u godini, a zadnje dvije godinu proizvodnje. Oznaka 2394 bi označavala dvadeseti i treći tjedan u godini 1994. Starost gume prema oznaci datuma proizvodnje može biti i starije ukoliko je način čuvanja gume bio adekvatan. Novom gumom se smatraju sve one do pet godina starosti.
Na gumama postoji i oznaka za koju vrstu vozila je namijenjena. P je oznaka za osobna vozila, a LT za laka teretna.
Iako se na automobilskoj gumi mogu nalaziti još neke oznake, ove navedene su osnovne za svakog korisnika koji, uz pomoć njih, može saznati sve bitne stvari potrebne kod kupnje ili zamjene guma.

limeta.net.hr