UNATOČ SUDSKOJ PRESUDI Agencija za bankarstvo RS odbija dati podatke o prodaji Sberbanke

UNATOČ SUDSKOJ PRESUDI Agencija za bankarstvo RS odbija dati podatke o prodaji Sberbanke
Ilustracija

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH) dobio je sudski spor protiv Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS) koja uporno odbija dostaviti informacije o prodaji Sberbanke i eventualnim sudskim sporovima koji su pokrenuti zbog ovog slučaja. Ipak, i nakon sudske presude Agencija je ponovo odbila dostaviti ove informacije tvrdeći da je cilj njihovog objavljivanja “izazivanje panike među građanima”. 

Sberbanka a.d. Banja Luka prodana je u ožujku prošle godine, a TI BiH je još u lipnju tražio od Agencije za bankarstvo RS informacije o tome vode li se protiv ovog nadležnog regulatora sudski sporovi u vezi s ovim slučajem. Agencija je uporno odbijala dostaviti ove informacije, uz tvrdnju da one predstavljaju poslovnu tajnu i povjerljivi komercijalni interes, a tom prilikom uopće nije provela test javnog interesa koji je prema Zakonu o slobodi pristupa informacija važniji od interesa pojedinaca.  

Zbog toga je Osnovni sud u Banjoj Luci donio presudu u kojoj se navodi da je ABRS pogriješila kad je odbila zahtjev TI BIH „uz pogrešnu primjenu materijalnog prava, a ni činjenično stanje nije pravilno, a ni potpuno utvrđeno, obzirom da ABRS uopće nije ispitivala javni interes”. 

Međutim, i nakon sudske presude Agencija za bankarstvo RS je ponovo odbila dostaviti ove informacije i tom prilikom po mišljenju TI BiH ignorirala suštinu odluke suda, te ponovo izbjegla provođenje testa javnog interesa. 

''Objavljivanje podataka o pokrenutim sporovima protiv ABRS u vezi prodaje Sberbanke te dostavljanje kopija dokumentacije tih sporova ako su pokrenuti nikako ne može biti u javnom interesu već je cilj izazivanje panike među građanima i stvaranje nepovjerenja u bankarski sektor Republike Srpske i Bosne i Hercegovine što može imati velike negativne reperkusije na financije i proračun entiteta'', navodi se u novom rješenju Agencije za bankarstvo RS. 

TI BIH podsjeća da su „negativne reperkusije po financije i proračun“ već nastale u slučaju propasti Bobar banke, Banke Srpske i Balkan investment banke, a da nadležne institucije utvrđuju ABRS. Također, važno je istaknuti da je TI BiH već ranije pred Vrhovnim sudom RS, a u samoj presudi Sud navodi da je blagovremeno objavljivanje podataka možda moglo potaknuti Agenciju da na vrijeme otkrije nezakonitosti u poslovanju banaka i time spriječi njihovo propadanje, kako u slučaju Banke Srpske, tako i u slučajevima Bobar banke i Balkan investment banke.

Međutim, usprkos prethodnim sudskim odlukama u kojima se navodi  da regulator nije imao pravo skrivati ove informacije od javnosti pozivajući se na poslovnu tajnu bez ikakvih argumenata, Agencija za bankarstvo nastavlja s netransparentnom praksom i nepoštivanjem sudskih odluka.