Talijani preuzimaju i crnogorske rudnike

Talijani su preuzeli 39,5 posto dionica kupoivši ih na burzi za 19 milijuna eura. Nakon ove transakcije osim A2A, ržava je vlasnik 31,1% dionica Rudnika uglja, Hrvatska poštanska banka ima 1,08%, a ostatak je u vlasništvu fizičkih osoba.

Rudnik uglja Pljevlja glavni je opskrbljivač najveće crnogorske elektrane, termoelektrane u istom mjestu.

16.12.2009.
Poslovni portal