Švedska ima novu sedmogodišnju strategiju za Balkan

Švedska ima novu sedmogodišnju strategiju za Balkan
Ilustracija

Vlada Švedske je 7. listopada donijela odluku o novoj sedmogodišnjoj strategiji za reformsku suradnju Švedske sa zapadnim Balkanom i Turskom. Nastavak suradnje sa zemljama u regiji ojačat će uvjete za demokratski i inkluzivan razvoj. Suradnja sa zapadnim Balkanom uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju.

Novom strategijom Švedska će intenzivirati napore u radu sa ljudskim pravima, demokracijom, vladavinom prava, ravnopravnošću spolova, inkluzivnim ekonomskim razvojem, zaštitom životne sredine i klimatskim promjenama, piše Euractiv. Švedska podrška će također biti usmjerena na jačanje miroljubivih i inkluzivnih društava, kao i na izgradnju opširnih i dugoročnih odnosa između Švedske i zemalja u regiji.

"Razvoj u susjedstvu Europske unije je od značaja za Švedsku i EU. U interesu je Švedske da nastavi surađivati sa zemljama zapadnog Balkana kako bi doprinijela demokratskom razvoju sa ljudskim pravima, ravnopravnošću spolova i vladavinom prava u fokusu", kaže Per Ulson Frid, ministar za međunarodnu razvojnu suradnju.

Fond za novu strategiju za 2021.-2027. iznosi ukupno 560 milijuna eura, od kojih se 500 milijuna eura izdvaja za zapadni Balkan i 60 milijuna eura za Tursku.

Švedska je jedan od najvećih bilateralnih donatora zemljama u regiji zapadnog Balkana. Švedska podrška dopunjuje rad Europske unije u oblastima koje su prioritetne za Švedsku. Prema strategiji, Švedska će također nastaviti doprinositi podršci EU u radu zemalja zapadnog Balkana sa reformskom agendom i njihovim približavanjem EU, navodi Euractiv. 

Podrška civilnom društvu ključna je za demokratski razvoj, a također je važna i za podršku Švedske svim zemljama u okviru strategije. Švedska vlada odlučuje o strategiji reformske suradnje, a provode je Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju (Sida), Švedski institut, Akademija Folke Bernadote i Generalni konzulat u Istanbulu.