STROŽIJI PROPISI EU želi generaciju bez duhana

STROŽIJI PROPISI EU želi generaciju bez duhana
Ilustracija

Europska komisija želi da do 2040. godine ima 'generaciju bez duhana', zbog čega traži strože provođenje propisa o duhanskim proizvodima. Broj pušača, međutim, i dalje nastavlja rasti, prema istraživanju medicinskog časopisa 'Lancet'.

Na osnovu podataka iz 204 zemlje, istraživanje je pokazalo da se udio stanovnika koji puše značajno smanjio od 1990. godine, ali da se zbog rasta svjetske populacije uveliko povećao ukupan broj pušača. Iako je u zemljama EU zabilježen blagi pad procenta pušača od 2006, EK i dalje ukazuje da je potrebno uložiti više napora.

Novi Europski plan za borbu protiv raka predviđa stvaranje 'generacije bez duhana' do 2040. Duhan se smatra 'najvećim pojedinačnim rizikom po zdravlje koji se može izbjeći' u EU, a koji je uzrok raka kod 27% oboljelih.

Europska komesarka za zdravlje Stella Kyriakides izjavila je na Svjetski dan bez duhana (31. svibanj), da je jasan cilj da se 'stvori generacija bez pušača u Europi', odnosno da za 20 godina manje od 5% građana EU koristi duhan. Danas u EU puši oko 25% stanovnika.

"Zakonodavstvo EU o duhanu je očigledno imalo pozitivan utjecaj na stopu pušenja u EU, ali da bi postigli naš cilj, moramo sebi postaviti više ciljeve. Predstojeća revizija Direktive o duhanskim proizvodima bit će važan dio tog posla", rekla je Kyriakides, prenosi Euractiv.

EK je 20. svibnja objavila prvi izvještaj o Direktivi o duhanskim proizvodima, kojom su uvedena uvećana zdravstvena upozorenja, sistem praćenja i provjere, zabrana karakterističnih aroma, regulacija elektronskih cigareta.

Direktiva, koja je stupila na snagu 2016, doprinijela je boljoj kontroli duhana i unapređenju javnog zdravlja, navedeno je u izvještaju EK, ali je ocijenjeno da i dalje ima prostora za poboljšanje u određenim oblastima kao što je obilježavanje proizvoda, procjena sastojaka, prekogranična prodaja na daljinu i novi proizvodi.

Uprkos uvedenim mjerama, istraživanje časopisa 'Lancet' je pokazalo da je nekoliko europskih zemalja imalo najveću konzumaciju duhana po osobi 2019., a na vrhu liste su Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Slovenija i Grčka.

Zemlje centralne i istočne Europe, zajedno sa regijama istočne Azije, imaju visoku stopu smrti kod muškaraca čiji se uzrok može pripisati pušenju. Žene u četiri europske zemlje, Srbiji, Crnoj Gori, Danskoj i Grenlandu, imaju stopu smrti zbog pušenja veću od 180 na 100.000 žena.

EK je u izvještaju o Direktivi navela da je potrebno vidjeti poboljšanje u primjeni propisa na nacionalnom nivou i bolje razmatranje tržišnih kretanja, kao što je pojava novih duhanskih proizvoda.

"Moramo osigurati strože provođenje zakona EU o duhanu, posebno u pogledu prodaje maloljetnicima i kampanja o prestanku pušenja", izjavila je Kyriakides, dodajući da je praćenje trendova novih proizvoda posebno važno za zaštitu mladih.

Prema istraživanju 'Lanceta', 89% novih pušača postane ovisno do 25. godine, zbog čega je zaštita mladih od nikotinske ovisnosti tijekom tog kritičnog razdbolja presudno za eliminiranje upotrebe duhana među pripadnicima naredne generacije.

"Ako osoba ne postane redovni pušač do 25. godine, malo je vjerojatno da će postati pušač. To predstavlja kritični prozor mogućnosti za intervencije koje mogu spriječiti mlade da počnu pušiti i da poboljšaju njihovo zdravlje tijekom ostatka života", izjavio je jedan od autora studije. Istraživanje je pokazalo da u više od polovine zemalja nije bilo napretka u smanjenju pušenja među mladima starosti od 15 do 24 godine.