Šokantno: U Belgiji pronađeno 15 djece iz BiH od kojih su neka zaražena šugom

Sva djeca su bila u lošem zdravstvenom stanju, zapuštena a par njih su zaraženi i ''šugom'', javlja nam naš izvor iz Belgije. Svih 15. pripadaju trima obiteljima koji su uzajamno vezani obiteljskim relacijama. Sem jedne od majki koja se sama prijavila policiji od ostalih roditelja nema ni traga ni glasa. Nitko od djece niti od roditelja nije bio prijavljen, a radi li se o ilegalnom boravku ili ''trgovini sa ljudima'' pokzat će policijska istraga koja je u tijeku .

Zbog ''šuge'' sa kojom je zaraženo nekoliko pronađene djece,zdravstveni radnici općine Anderlecht odmah su počeli sa dezinfekcijom i čišćenjem spomenutog stana.

Djeca koja su lošijega zdravstvenog stanja zadržana su u bolnici, a su ostali prebačeni u dječje prihvatilište. Majka koja se sama prijavila je pod istragom i zadržana je u policiji .