FOTO/VIDEO  Prekini tišinu i zaustavi trgovinu ljudima?

Tranziciju prate brojne političke, socijalne i kulturne promjene, pa dolazi do preraspodjele ekonomske moći, što za posljedicu ima i povećanje siromaštva i nezaposlenosti, a siromaštvo i nezaposlenost su jedni od osnovnih uzroka trgovine ljudima. Veliki broj ljudi je u stalnoj potrazi za poslom i boljim životom, a to svakako olakšava posao trgovcima ljudima. Žene su posebno ugrožene, jer rade u zanimanjima koje su pretrpjele najviše promjena i gdje je bilo najviše otpuštanja (tekstilna industrija, usluge...).

Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, članom 3. Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno ženama i djecom, trgovina ljudima odredjuje se kao:

„Vrbovanje, prevoženje, prevođenje, prebacivanje, skrivanje i primanje lica, putem pijretnje silom ili upotrebom sile ili drugih oblika prisile, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe ovlaštenja ili teškog položaja, davanja ili primanja novca ili drugih koristi da bi se dobio pristanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem, u cilju eksploatacije. Eksploatacija obuhvata, kao minimum, eksploataciju prostitucije drugih lica ili druge oblike seksualne ekspoloatacije, prinudni rad ili službu, ropstvo ili odnos sličan ropstvu, servitut ili uklanjanje organa".

Prema Članu 3b istog dokumenta, pristanak žrtve na namjeravanu eksploataciju nema nikakvog značaja, odnosno ne umanjuje odgovornost pred zakonom onih lica koja su počinioci trgovine ljudima.

Također, pod djetetom se, u smislu člana 3d Konvencije, smatra svako lice mlađe od 18 godina.

Proces trgovine ljudima

Lanac trgovine ljudima obuhvaća tri faze:

1. Faza regrutacije (vrbovanja)

2. Faza tranzita

Prijevoz - Iza procesa vrbovanja slijedi prevozna i transferna faza, koja može podrazumjevati i osiguranje smještaja i prihvat žrtve sa nizom prolaznih skloništa, uključujući početni prihvat i transfer unutar njene vlastite zemlje, ali i ozbiljne povrede ljudskih prava i fizičko zlostavljanje za vrijeme putovanja, tokom kog može ili ne mora da se pređe državna granica. Mnoge žrtve nisu nikada ranije napuštala svoju zemlju i potpuno su zavisne od trgovaca ljudima. Neke napuštaju svoj dom bez posjedovanja pasoša, jer im je rečeno da nema stvarne potrebe da ga imaju, ili da će ga dobiti kasnije. Ako imaju putovnicu , trgovci je često oduzmu i drže kod sebe kao sredstvo osiguranja protiv žrtve. Žrtve koje se nalaze u nekoj od protivpravnih situacija su posebno izložene hirovima njihovih trgovaca. Trgovci znaju da će one, zbog svog ilegalnog statusa, izbjegavati da traže pomoć policije ili zaštitu države.
Rute i sredstva prijevoza - Prijevoz žrtava preko granice je bitan aspekt međunarodne trgovine ljudima. U većini slučajeva, vrbovanja lica su suglasna da zavise od trgovaca zbog osiguranja dokumenata i prijevoza. To trgovcima daje visoki stupanj kontrole za vrijeme tranzitne faze.

3. Faza eksploatacije

Žrtve su često prevarene tako što vjeruju da idu i inozemstvo kako bi radile kao: konobarice, dadilje, manekenke, radnici u fabrici, igračice..., ali, kada stignu u neku stranu zemlju, bivaju primorane na prostituciju, prinudni rad, prosjačenje...

Oblici trgovine ljudima su sljedeći:

seksualna eksploatacija
radna eksploatacija
dužnička ropstva
prinudni brak
lažno usvajanje
prinudno prosjačenje
prinuda na vršenje krivičnih djela
trgovina organima

Međunarodne organizacije raspolažu različitim podacima o broju ljudi koji godišnje postanu žrtve trgovine ljudima i o zaradi koji se ostvaruje od ove kriminalne aktivnosti:  Prema podacima Ujedinjenih nacija, 700.000 žena, djece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ljudima;
US State Department procjenjuje da 900.000 žena, djece i muškaraca godišnje postanu žrtve trgovine ljudima (od tog broja 20.000 žrtava na teritoriji SAD);
Prema procjenama nekih drugih istraživanja, 27 milijuna ljudi je danas u ropskom položaju, a od toga osam miliona djece (čak 20.000 djece iz Obale Slonovače);
Trgovina ljudima je jedna od tri najprofitabilnije kriminalne djelatnosti (pored trgovine drogom i oružjem);
Zarada ostvarena od trgovine ljudima procjenjuje se na 7 - 60 milijardi US$ godišnje, a po nekim procjenama i do 507 milijardi US$ godišnje.

HERCEGOVINA.info