OČI ŠIROM OTVORENE Europa pokrenula kampanju o pravima žrtava kaznenih djela

Nasilje nad djecom
Shutterstock

Uz poruku 'Držat ću oči širom otvorene' Europska komisija pokrenula je informativnu kampanju kako bi građane osvijestila o pravima žrtava kaznenih djela, a svrha je potaknuti obitelj, prijatelje i okolinu da prepoznaju žrtve, pruže im podršku i pomognu prijaviti nasilje.

Svake godine jedan od četiri Europljanina postane žrtvom kaznenog djela, ali ga ne prijave svi. Kampanja se provodi u deset zemalja članica EU-a, kao dio Strategije o pravima žrtava kojoj je cilj osigurati da žrtve kaznenih djela mogu u potpunosti ostvariti svoja prava bez obzira gdje se u EU kazneno djelo dogodilo, piše Hina.

Kampanjom su obuhvaćene institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima svih kaznenih djela, a osobito djeci žrtvama nasilja, žrtvama rodno uvjetovanog nasilja te LGBTIQ fobije i ksenofobije.

Kazneno djelo 'vjerojatno' bi prijavilo 95 posto ispitanika da su oni žrtva ili da je riječ o kaznenom djelu na štetu djeteta, no taj se postotak smanjuje kad je riječ o rodno uvjetovanom nasilju (71 posto).

Samo nešto više od polovice ispitanih bi prijavilo da su žrtva ksenofobije (69 posto) ili LGBTIQ-fobije (63 posto). Iako je većina ispitanika upoznata s pravom na zaštitu, strah je glavni razlog zbog kojeg ne bi prijavili kazneno djelo (49 posto).