NOVA EU PRAVILA ZA BATERIJE Opet ćemo moći mijenjati baterije u svojim uređajima

Europska Komisija,baterije,litij,reciklaža

Vijeće Europske unije potvrdilo je uredbu kojom se postrožuju pravila o održivosti za baterije i otpadne baterije. Uredbom se prvi put uređuje cijeli životni ciklus baterija: od proizvodnje do ponovne upotrebe i recikliranja, ali i njihova sigurnost, održivost i konkurentnost.

Primjenjivat će se na sve baterije – od otpadnih prijenosnih baterija, baterija za električna vozila, industrijskih baterija do baterija za električne bicikle, mopede i romobile.

Ključni element

Baterije su ključan element za proces dekarbonizacije i prelazak EU na vrste prijevoza s nultom stopom emisija.

Osim toga, baterije na kraju životnog vijeka sadržavaju brojne vrijedne resurse i moramo biti u mogućnosti ponovno upotrijebiti te kritične sirovine umjesto da se za opskrbu oslanjamo na treće zemlje.

Novim pravilima promicat će se konkurentnost europske industrije i osigurati održivost novih baterija te doprinos zelenoj tranziciji, istaknula je španjolska ministrica ekološke tranzicije Teresa Ribera.

Kako ističu iz Vijeća Europe, cilj je nove uredbe promovirati kružnu ekonomiju, što, između ostalog, podrazumijeva i proširenu odgovornost proizvođača.

Uredbom se utvrđuju ciljevi za proizvođače u pogledu skupljanja otpadnih prijenosnih baterija (63 posto do kraja 2027. i 73 posto do kraja 2030.) i uvodi poseban cilj skupljanja otpadnih baterija za laka prijevozna sredstva (51 posto do kraja 2028. i 61 posto do kraja 2031.).

Također, određen je cilj upotrebe litija iz otpadnih baterija na 50 posto do 2027. i 80 posto do kraja 2031., što se može izmijeniti delegiranim aktima ovisno o tržišnom i tehnološkom razvoju te dostupnosti litija.

Reciklirani sadržaj

Predviđaju se i obvezne minimalne razine recikliranog sadržaja u industrijskim baterijama, SLI baterijama i baterijama za električna vozila. One su prvotno utvrđene na 16 posto za kobalt, 85 posto za olovo, 6 posto za litij i 6 posto za nikal. Baterijama će se morati prilagati dokumentacija o recikliranom sadržaju.

Istovremeno, cilj za učinkovitost recikliranja nikal-kadmijskih baterija utvrđen je na 80 posto do kraja 2025., a 50 posto do kraja 2025. za ostale otpadne baterije.

Posebno ističu kako se ovom uredbom predviđa da bi krajnji korisnik do 2027. godine trebao moći ukloniti i zamijeniti baterije ugrađene u uređaje. Odgoda od četiri godine, smatraju u Vijeću, daje proizvođačima dovoljno vremena da prilagode dizajn svojih proizvoda tom zahtjevu.

Uredbom se uvode i novi načini označivanja i informiranja, među ostalim sastavnih dijelova baterije i recikliranog sadržaja, te elektroničke „putovnice za baterije” i QR kod. Kako bi se državama članicama i gospodarskim subjektima na tržištu dalo dovoljno vremena za pripremu, zahtjevi za označivanje primjenjivat će se od 2026., a QR kod od 2027.

Podsjetimo, Evropska komisija predstavila je taj prijedlog krajem 2020. godine, a Evropski parlament usvojio konačan tekst uredbe 14. juna 2023. godine. Sad preostaje da Vijeće i EVropski parlament potpišu uredbu i objave ju u Službenom listu nakon čega stupa na snagu 20 dana od objave.