Lockdown u Crnoj Gori

Lockdown u Crnoj Gori
Ilustracija

Komisija za zaštitu stanovništva od bolesti covid-19, na prijedlog Instituta za javno zdravlje, usvojila je u nedjelju nove mjere, priopćeno je iz Ministarstva zdravlja.

Promet i putovanja:

Pored mjera koje nastavljaju važiti u općinama Budva, Tivat, zabranjuje se izlazak građanima i sa teritorije općina Podgorica, Cetinje, Ulcinj, Herceg Novi, Nikšić i Plužine osim radi:
- obavljanja redovnih radnih zadataka, na osnovu potvrde poslodavca;
- ostvarivanja zdravstvene zaštite, na osnovu medicinske dokumentacije;

- njege osoba koje usljed bolesti, stanja ili posljedica ozljede nisu sposobna samostalno obavljati svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih osoba i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana, kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih osoba ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih osoba;

- putovanja studenata od mjesta prebivališta do sjedišta ustanove visokog obrazovanja, na osnovu potvrde te ustanove, odnosno uredno popunjenog i ovjerenog indeksa;
- održavanja osobnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom;

- prijevoza poljoprivrednih proizvođača upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava, uz rješenje organa državne uprave nadleđžnog za poslove poljoprivrede, odnosno organa uprave nadležnog za sigurnost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

- prijevoza vlasnika poljoprivrednog zemljišta i članova njegovog obiteljskog domaćinstva do mjesta u kome se zemljište nalazi, radi obrade i proizvodnje hrane za vlastite potrebe, uz list nepokretnosti/posjedovni list i potvrdu, koju treba popuniti, preuzeti i isprintati sa stranice Instituta;

- prijevoza osoba koje posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i gospodarski ribolov, akvakulturu, odnosno dozvolu za plovilo, da se prevezu do mjesta u kome treba da obave ribolov/ili akvakulturu, odnosno u kome posjeduju dozvolu za plovilo.

Ova mjera stupa na snagu od utorka 2.3.2021. godine.

Također, u općinama Danilovgrad, Bar i Tuzi dozvoljava se rad gospodarskih društava i poduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kavane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), prenosi crnogorski portal Vijesti.

Pored zabrane rada ugostiteljskih objekata i automata u Glavnom gradu Podgorica, Cetinju i općinama Nikšić, Herceg Novi, Kotor i Ulcinj, uvodi se zabrana i u Plužinama, uz obavezu uklanjanja ili na drugi način onemogućavanja korištenja mobilijara, tijekom zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Ova mjera stupa na snagu datumom objavljivanja u Službenom listu, odnosno od ponedjeljka 1.3.2021. godine. Mjere će važiti do 10.3.2021. godine.