Francuski parlament izglasao zabranu burke i nikaba

ekst je prihvaćen s 335 glasova i jednim protiv. Cijela desnica je glasala za, a cijela lijeva oporba (socijalisti, komunisti i zeleni) odbila je sudjelovati u glasovanju, iako se načelno protivi zabrani. Za stupanje zakona na snagu potrebna je potvrda i u gornjem domu, Senatu, što se očekuje u rujnu.

Zakon će biti poslan na razmatranje i ustavnom vijeću - instituciji zaduženoj da bdije nad usklađenošću zakona s francuskim ustavom. Nakon njegova stupanja na snagu, žena koja se pojavi u burki ili nikabu u javnosti bit će po zakonu kažnjena sa 150 eura.

Francuska, u kojoj živi pet milijuna muslimana, nakon Belgije je druga zemlja koja je usvojila zakon o zabrani islamskih pokrivala.
(SB)