DOBRE VIJESTI ZA GASTARBAJTERE Njemačka uvodi dvojno državljanstvo

DOBRE VIJESTI ZA GASTARBAJTERE Njemačka uvodi dvojno državljanstvo
Zumapress

Nova njemačka koalicijska vlada objavila je u srijedu svoj koalicijski sporazum u kojem je iznesena namjera da se “pojednostavi put do njemačkog državljanstva” i krene prema modernom zakonu o državljanstvu, objavio je magazin Fenix.

Značajno je da sporazum navodi da će zakon biti izmijenjen kako bi se omogućilo ‘višestruko državljanstvo’, sugerirajući da će dopustiti dvojno državljanstvo za državljane koji nisu državljani EU-a.

Trenutačno građani izvan EU-a koji nisu odrasli u Njemačkoj općenito moraju birati između njemačkog i stranog državljanstva nakon što navrše 21. godinu.

Sporazum će također skratiti vremenski okvir za podnošenje zahtjeva za naturalizaciju na samo pet godina – odnosno tri godine u slučaju posebnih integracijskih postignuća.

Do sada su ne- Nijemci koji nisu u braku s Nijemcem/Njemicom mogli podnijeti zahtjev za naturalizaciju tek nakon što su imali kontinuirani zakoniti boravak u Njemačkoj osam godina. To bi se moglo smanjiti na sedam godina sa završenim integracijskim tečajem ili šest godina sa znanjem njemačkog jezika boljim od razine B1.

Lakši proces za generaciju „gastarbajtera“

Koalicija je također iznijela namjeru da olakša naturalizaciju pripadnicima takozvane “gastarbajterske” generacije. Gastarbajteri su uglavnom bili turski radnici iz inozemstva koji su od sredine 1950-ih do ranih 1970-ih bili angažirani za rad u industrijama kao što su poljoprivreda, građevinarstvo, čelik, automobilska industrija i rudarstvo.

Sporazumom se želi “prepoznati životni uspjeh” te generacije, snižavanjem jezične razine koja se mora dokazati za tu skupinu, te uvođenjem općeg propisa o teškoćama za traženi dokaz o poznavanju jezika.

Koalicija također namjerava pokrenuti kampanju informiranja ljudi o mogućnostima stjecanja njemačkog državljanstva te izričito pozdraviti održavanje ceremonija naturalizacije.