FOTO  Sveučilište u Mostaru: Potpisan sporazum između FPMOZ-a i INTERA Tehnološkog parka

Sveučilište u Mostaru: Potpisan sporazum između FPMOZ-a i INTERA Tehnološkog parka

...i INTERA Tehnološki park kojeg zastupa direktor Mladen Kostić. Osnovni ciljevi uspostave suradnje ovim Sporazumom, kako je istaknuto, je unaprijediti individualne i grupne kontakte znanstveno-nastavnog osoblja Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i stručnog osoblja INTERA Tehnološkog parka. Poseban naglasak je dan aktivnom radu na stvarnju prilika i mogućnosti za angažman osoblja Fakulteta i INTERE u međusobno dogovorenim projektnim aktivnostima, omogućujući priliku studentima za sudjelovanje u projektima kao i potporu razvoja njihovih znanja i vještina.

Potpisivanje Sporazuma je velik korak naprijed posebice zbog otvaranja novog studija Informatike i tehnike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u akademskoj 2014./2015. Kako je zamišljeno, studij Informatike i tehnike biti će dvopredmetni i sastojat će se od dva glavna modula: modula informatike i modula tehnike. Oba modula će biti međusobno kompatibilna, jer su područja od interesa isprepletena, što u konačnici znači da veliki broj predmeta potrebnih za pojedinačno svladavanje nekog od modula će biti zajednički. Također, studenti će biti u mogućnosti nastaviti studij na nekom od tehničkih fakulteta, a biti će osposobljeni i za rad u osnovnim i srednjima školama, kao i na manje zahtjevnim poslovima u privatnim tvrtkama koje se bave informatikom i tehnikom, te kao stručni suradnici u različitim laboratorijima tehničkog usmjerenja.

Na kraju potpisivanja ovoga Sporazuma, supotpisnici su posebno istaknuli kako upravo sprega između znanstvenog i stručnog istraživanja može osigurati povoljno okruženje za razvoj i razmjenu iskustava između nastavnika, studenata i stručnjaka. Na kraju susreta je bilo govora i o mogućem ugovoranju stručne prakse koju bi studenti Fakulteta mogli raditi u INTERA Tehnološkom parku.

HERCEGOVINA.info