Sutra će biti održan prvi sastanak vijeća u nazočnosti Svetoga Oca

... a čija će zadaća biti pomoći Papi u vođenju Crkve i u nacrtu reforme Rimske kurije.

Sutra će biti održan prvi sastanak vijeća u nazočnosti Svetoga Oca, a trajat će do četvrtka, 3. listopada, izvijestio je Radio Vatikan.
O važnosti je toga sastanka govorio o. Federico Lombardi na briefingu održanom u Tiskovnom uredu Svete Stolice, koji je započeo tumačenjem dokumenta u kojemu je papa Franjo točno odredio ulogu i zadaće osmorice kardinala. Prije svega, skupina će se zvati Vijeće; a osim toga, istaknuto je da je ona rezultat prijedloga proizišlih na općim kongregacijama održanima prije posljednjih konklava. Tim se dokumentom formalno utvrđuje da će Vijeće kardinala pomoći Papi u vodstvu Crkve i u ponovnom razmatranju apostolske konstitucije 'Pastor Bonus' o Rimskoj kuriji.
O. Lombardi je istaknuo novi način upravljanja pape Franje te kazao da je to vijeće obogaćenje sredstava koja su Svetom Ocu već na raspolaganju u vodstvu Crkve i to putem savjetovanja. U dokumentu se također ističe da Vijeće, u kojemu se broj članova može mijenjati, želi biti još jedan izraz biskupskoga zajedništva i pomoć Petrovoj službi.
Navodeći potom dvije ključne riječi za - kako je rekao - razmišljanje o toj metodi upravljanja koju Papa uobličava, o. Lombardi je istaknuo sinodalnost, odnosno zamisao o zajedničkom hodu: Crkva koja hodi zajedno u svojim različitim sastavnicama, i Papa koji hodi zajedno s tom Crkvom; te razlučivanje, koje je traženje Božje volje kroz često i strpljivo savjetovanje.

Ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice potom je napomenuo da su se osmorica kardinala, pristigla ovih dana u Rim, već neformalno sastala, prije sutrašnjega prvog susreta sa Svetim Ocem. Vijeće se kardinala pripremilo uz pomoć savjeta i prijedloga skupljenih u svojim zemljopisnim područjima. Osim toga, Papi su također poslani dokumenti iz više dikasterija te iz Državnoga tajništva. Riječ je, ukupno, o 80-ak dokumenata od kojih je tajnik vijeća, biskup Marcello Semeraro načinio sažetak.
Odgovarajući na pitanja novinara, o. Lombardi je istaknuo da papa Franjo tim vijećem ne uvodi zborno upravljanje. Papa nije ni na koji način uvjetovan. Kad bi bila riječ o zbornom upravljanju, trebalo bi reći da se Papa 'mora' s njim savjetovati, ili da ga 'mora' sazvati u vezi s određenim temama... Tu nije riječ o tomu; riječ je o Vijeću od kojega se može tražiti mišljenje - istaknuo je o. Lombardi a prenosi Radio Vatikan.