PROPOVIJEDI B Krist Kralj

PROPOVIJEDI  B  Krist Kralj
Pravi gospodar svijeta će doći...

Gospodari svijeta dolaze i odlaze...
Prije nekoliko nedjelja pratili smo napeto biranje za «najmoćnijeg čovjeka svijeta», američkog predsjednika. Radilo se o glasovima, novcu, utjecaju i moći. Novi predsjednik će vjerojatno za nekoliko nedjelja stupiti u svoju moćnu službu. Stari -dosadašnji- mora nakon 8 godina ići.
Tko poznaje zapravo imena drugih, velikih i moćnih u svjetskoj povijesti: moćne faraone i vladare Orijeta? Tko poznaje zapravo još imena i djelovanje velikih rimskih cezara ili srednjevjekovnih kraljeva i careva? Kameni svjedoci i bilješke u povijesnim knjigama podsjećaju možda na jednog ili drugog moćnika svoga vremena. Oni su otišli, uvijeni u tamu povijesti.

Prastari san
Prastari san ljudi je bio i jeste, a time ne podrazumijevam samo tzv. velike i moćne, ostati u sjećanju - za budući svijet: u svojim djelima, svojim radnjama, svojim dobrim životom, u svojim nasljednicima... Ipak kako često je došlo i dođe drugačije. Koliko puta pada tako mnogo, tako brzo u zaborav u sjenu i prah povijesti: veliki i mali, moćni i bezmoćni, velikog imena i bezimeni...
Što ostaje od svega života - velikog ili malog?
Ovo pitanje si postavljaju članovi rodbine, prijatelji i pogođene žrtve strašne katastrofe žičare u Kaprunu / Austriji. Na TV mislila je jedna žena iz Kapruna: «Konačno samo Bog zna sam koliko i što ostaje od tvoga života. Mi možemo samo u vjeri postaviti ovo pitanje i možda naći i odgovore.»

Pravi gospodar svijeta će doći...
Na današnju nedjelju Krista Kralja - zadnju nedjelju u crkvenoj godini - gledamo mi na jednog drugog gospodara svijeta, od kojega mi možda smijemo očekivati odgovore na tako mnogo pitanja: na Isusa Krista,
- koji je postao čovjekom
- koji je živio -kao mi-
- koji je umro
- koji je uskrsnuo po sv. Pismu
- koji će doći - u vječnosti
Tako to glasi već u vjeroispovijesti kršćana 1. stoljeća.

On, taj Isus Krist jest jedan drugačiji gospodar ovoga svijeta. Slavlje Krista Kralja podsjeća nas na jedinstvenost Isusa Krista u vremenu i povijesti. Jedinstven također i tada kada mislimo na važnost velikih osoba svjetskih religija, kao što je Buddha, Muhamed ili Mojsije.

Jedan je Gospodin
Apostol Pavao piše zajednici Korinćanima: «Jer iako ima, bilo na nebu, bilo na zemlji, takozvanih bogova - kao što zaista bogova i gospodara ima mnogo - mi ipak imamo samo jednoga Boga, oca. Od njega sve dolazi i za njega mi živimo. I jedan je Gospodin Isus Krist. Po njemu je sve i mi postojimo po njemu.» (1 Kor 8,5-6)
U Isusu, pravom gospodaru svijeta i vremena, sadržan je ključ, centar i cilj cijele ljudske povijesti. U njemu mi vidimo alphu i omegu, prvog i zadnjeg, početak i svršetak.

Obećanje
Kao kršćani smijemo se uzdati uvijek ponovno u obavijest Isusa Krista. Mi se smijemo uvijek ponovno držati te obavijesti, sakramenta njegove prisutnosti. Jer ova radosna vijest znači: obećanje. U ovom obećanju postoji za nas svakoga jedno mjesto, jedno jedinstveno ime nam je obećano. Jedno ime, koje ne nestaje u tami i prahu povijesti - već obećava postojanost.

Dolazak Isusa Krista je obećanje na usavršenje svakoga ljudskoga života:
- ako je bio pak dugačak i uspješan, sretan život
- ako je bio čak kratak, bezimen ili život pun patnje
- ako je bio pak ispunjen ili čak neispunjen život
P. Lorenz Voith / Katica Kiš