Krist na žalu: Prije 7 godina umro je papa Ivan Pavao II

...nadahnjujućih tragova koje je ostavio za sobom, a istovremeno i kao putokaz za ono za čim bismo trebali stremiti.

KRIST NA ŽALU/Karol Woytila

Krist jednom stade na žalu
tražeć ljude za velika djela
da love srca božanskom Riječi.

O Bože, zar si pozvao mene?
Tvoje usne moje rekoše ime.
Svoju lađu sada ostavljam žalu,
odsad idem kamo šalješ me ti.

Ja sam siromašan čovjek.
Moje blago su predanost Tebi
i srce čisto da idem s Tobom.

O Bože...

Ti trebaš dlanove moje,
moga srca ražaren plamen
i kaplje znoja, samoću moju.

O Bože...

Ti i ja krećemo danas
lovit' srca na moru života
a mreža bit će Riječ Božja prava.

O Bože...