Katica Kiš: PROPOVIJED A 4. Nedjelja kroz godinu

Katica Kiš: PROPOVIJED A 4. Nedjelja kroz godinu

Proglašenje svetim svake godine

Svake godine dodjeljuje Nobelova komisija nagrade za istaknute uspjehe na području fizike, kemije, medicine, literature i radu za mir. Važnije od novčanog iznosa, te svjetski čuvene udruge Alfreda Nobela koji se kao premija dodjeljuje, jest svjetsko priznanje i uvažavanje uspjeha na dotičnom području. Za kratko vrijeme bivaju ljudi pomaknuti na svjetlo javnosti, koji pak najčešće djeluju u pozadini, u tihom i upornom radu na rješavanju problema čovječanstva. Pozornost medija uživaju u svakodnevnici najčešće drugi: političari, glumci, sportaši, tzv. otmjeno društvo.

Proglašenje svetim

Nije li Isus nešto slično učinio kada je izgovorio proglašenje svetim? Za kratko vrijeme odvratio je pažnju od najuglednijih i visoko štovanih, od visoko cijenjenih i plemenitih svoga vremena na one, koji prema njegovom mišljenju uživaju ugled kod Boga: na siromašne, koji očekuju Kraljevstvo Božje, mirotvorce, žalosne itd. On je s tim uobičajeni poredak stavio na glavu i u pitanje.

Koga bi Isus danas mogao proglasiti svetim...

Ne moramo li mi, iz osjećaja na ovaj događaj, obnoviti svake godine Isusovo proglašavanje svetim i one osobe potisnuti na svjetlo javnog priznanja koje bi Isus danas proglasio svetima? Također i na opasnost da moji prijedlozi i ne sežu do mjerodavnog vrha Crkve i društva, htio bih predložiti osobe i grupe osoba za ovogodišnje proglašenje svetim. Npr. htio bih glasno razmišljati koga bi Isus mogao danas proglasiti svetim...
- Ja predlažem za proglašenje svetim one žene i muževe koji se ne daju zaustaviti niti od klipova koji im se od vremena do vremena, od gore i dolje bacaju pod noge, a oni i dalje surađuju u životu naših župa i biskupija.
- Dalje, trebalo bi one proglasti svetim koji se ne umaraju nastavljati društveni i crkveni dijalog o napornim pitanjima i vrućim željezom, iako su time političarima, hijerarhiji ili stručnjacima neugodni jer im se miješaju u posao.
- Proglasiti svetima u Isusovom smislu treba one koji pokušavaju kršćanski oblikovati i dalje svoj život iz duha proglašenja svetim, usprkos skandala u redovima crkvenih nosioca dužnosti, koji stoga ne zatvaraju svoju Bibliju i ne okreću leđa zajedništvu Crkve...
- Želio bih proglasti svetim također sve koji se trude po najboljem znanju i savjesti da vode kršćanski život, iako ne odgovaraju u oficijelne okvire: opet oženjeni rastavljeni, istospolno zaljubljeni, preopterećeni celibatom i sve druge.
Vrlo rado bih htio predložiti neke konkretne osobe iz svojega kruga poznanika. Ipak se bojim da bi njima tako mnogo javnosti bilo neugodno.
- Mislim na jednu mladu ženu koja je prekinula svoje učenje kako bi donijela na svijet svoje dijete i protiv volje svoga prijatelja i protiv nasilnog pritiska svojih roditelja, te se odlučila odgojiti dijete usprkos velikih finacijskih teškoća.
- Mislim na jednog čovjeka koji s velikim osobnih učešćem pomaže izbjeglicama da prežive i ostvare svoje pravo.
- Mislim na žene i muževe koji s velikim osobnim žrtvama njeguju bolesnike i nemoćne rođake.
- Mislim na dušobrižnike kojima su dodijeljeni mnogi zahtjevi, te žive na rubu živčanog sloma.

Zašto proglašenje svetim?

Što je htio Isus s proglašenjem svetih? Iako su kasnije teologije to preinačile u uslov na ulazak u Kraljevstvo Božje, prvobitna Isusova namjera to osvjetljava:
On je htio podići siromašne, potlačene i žalosne, njima dodijeliti utjehu i hrabrost, njima dati nadu. U Kraljevstu Božjem čiji početak je on navijestio, važe druga mjerila nego u vjerskom i društvenom svijetu njegovog vremena. On vidi i spoznaje hrvanje svojih slušatelja za jednom pravom vjerom koja se može održati pred Bogom. On ih hrabri da idu dalje ovim putem, iako on nije našao priznanje ondašnjih uvaženih.
Također danas proglašenja svetim mogu postati više nego jedna idealna predodžba. To nas hrabri da idemo dalje našim putem kao kršćani, protiv unutrašnje i izvan-crkvene struje vremena i potječe nas da mjerimo naše vođenje života po zahtjevu Božjeg kraljevstva.

P. Hans Hütter (Prijevod s njemačkog: Katica Kiš)