GENERAL GLASNOVIĆ: Ne dajmo neprijatelju da nas slomi

glasnović
Ne klonite duhom! Ohrabrimo jedni druge, ohrabrimo se svi zajedno!
Naš Bog je vjeran Bog. On liječi srca slomljena!!!

Ne dajmo neprijatelju da nas slomi!!!

Obnovimo vjeru!!!
Učvrstimo nadu!!!
Usavršimo ljubav!!!

Danas, kad slavimo Presveto i Milosrdno Srce Isusovo, sjetimo se Njegovih riječi: "Dođite k meni svi vi umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti."

Ohrabrimo se uz ovu vojničku molitvu Gospodinu, koji ima rješenje za sve, i koji je 1000% vjeran BOG!

PSALAM 91 (90)
Pod Božjim okriljem

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega,
što počivaš u sjeni Svemogućega,
reci Jahvi: »Zaklone moj! Utvrdo moja!
Bože moj u koga se uzdam!«

Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske,
od kuge pogubne.
Svojim će te krilima zaštititi
i pod njegova ćeš se krila skloniti:
Vjernost je njegova štit i obrana!

Nećeš se bojati strašila noćnoga
ni strelice što leti danju,
ni kuge što se šulja kroz tmine,
ni pošasti što hara o podne.

Pa nek' padaju tisuće kraj tebe,
deseci tisuća s desne tvoje,
tebi se neće primaći!

Izvor: Željko Glasnović/fb