Federalni zavod PIO/MIO traži 13 radnika

posao, javni oglas

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, objavio je javni oglas za popunu radnih mjesta prema Organizacijskim jedinicama Federalnog zavoda PIO/MIO i to kako slijedi:

U Županijskoj administrativnoj službi za Posavsku županiju u Orašju

1.1. Referent za poslove matične evidencije SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

1.2. Vozač KV – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

U Županijskoj administrativnoj službi za Županiju Sarajevo u Sarajevu

2.1. Referent za poslove matične evidencije SSS – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

U Županijskoj administrativnoj službi za Tuzlansku županiju u Tuzli

3.1. Referent za poslove matične evidencije SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

3.2. Referent kancelarijskog poslovanja SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

3.3. Viši referent za provođenje PIO u Poslovnici Banovići VSS/VŠS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

U Županijskoj administrativnoj službi za Unsko-sansku županiju u Bihaću

4.1. Referent za provedbu mirovinskog i invalidskog osiguranja u Poslovnici Bosanska krupa SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

4.2. Referent za provedbu mirovinskog i invalidskog osiguranja u Poslovnici Bužim SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

4.3. Referent za provedbu mirovinskog i invalidskog osiguranja u Poslovnici Cazin SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

U Županijskoj administrativnoj službi za Hercegovačko-neretvansku županiju u Mostaru

5.1. Suradnik za beneficirani staž i kontrolu matične evidencije VŠS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

5.2. Referent kancelarijskog poslovanja SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

U Županijskoj administrativnoj službi za Bosansko-podrinjsku županiju u Goraždu

6.1. Suradnik za matičnu evidenciju VŠS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opširnije na linku.