DIGITALNA PRODAJA U MOSTARU Raiffeisen banka traži rukovoditelja poslovnog odnosa s Premium klijentima

RAIFFEISEN BANKA oglas za posao

Kratak opis ključnih obveza: Vođenje i unaprjeđenje poslovnog odnosa s Premium klijentima. Odgovara za ostvarenje ciljeva u okviru planiranih budžetiranih kategorija.

Vaši zadaci:

- Odgovara za uspostavljanje, razvijanje i održavanje kvalitetnog poslovnog odnosa s Premium klijentima; 

- Ciljano usmjeravanje i aktivna ponuda proizvoda i usluga, organiziranje i održavanje prezentacije proizvoda;

- Osiguranje rasta portfelja i profita istraživanjem glavnih izvora za pribavljanje novih klijenata, iniciranje poslovne suradnje sa klijentima, povećanjem unakrsne prodaje i kvaliteta pruženih usluga; 

- Izrada financijskih analiza za potrebe klijenata, davanje savjeta i smjernica za njihovu doradu, provjerava i kompletira dokumentaciju, aplikativno obrađuje zahtjeve klijenata, te ažurira i održava baze podataka o klijentima;

- Upravljanje poslovnim aktivnostima sa klijentima iz svog portfelja u smislu procjene, praćenja i minimiziranja rizika;

- Praćenje i aktivno sudjelovanje u aktivnostima unapređenja kvaliteta naplate potraživanja klijenata iz portfelja, restrukturiranje rizičnih proizvoda, kao i optimizacija kolaterala koji služe kao osiguranje;

- Profesionalno i diskretno rješavanje reklamacija klijenata, prikupljanje sugestija i prijedloga klijenata o proizvodima i uslugama Banke;

- Predlaganje mjera za unapređenje kvalitete servisa te aktivno učešće na unapređenju proizvoda i usluga Banke i Grupacije;

- Izvještavanje nadležnog rukovoditelja o svim relevantnim poslovnim aktivnostima

Vaš profil:

- Fakultetska diploma ili Diploma više škole obrazovanja, Ekonomski smjer;

- Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

- Izvanredne analitičke vještine;

- Izvanredne prodajne, komunikacijske i prezentacijske vještine;

- Poznavanje engleskog jezika, u govoru i pismu;

- Kompjuterske vještine (Word, Excel, Power Point)

 Šta nudimo:

- Izazovno radno okruženje u jednom od najvećih bankarskih timova u BiH;

- Razvoj osobnih kompetencija i vještina;

- Razmjena iskustava i znanja; 

- Stručne edukacije i usavršavanja.

Prijavi se na ovaj oglas do  27. 3. 2024. putem linka: https://bosnia.recruiter.hr/home/job/337?application=true

RAIFFEISEN BANKA oglas za posao