Znali smo mi da će oni otići

Neki članovi Predsjedništva su već predlagali pokretanje stegovnog postupka, ali samo zbog toga što postupak obično dugo traje, nije bio pokrenut. Zato ova ostavka Vilima Primorca je ubrzala rješavanje problema.

Očekujemo da dosadašnji član HDZ 1990 Vilim Primorac s ostavkom na sve dužnosti u HDZ 1990 podnese i ostavku i na dužnost zamjenika ministra u Vijeću ministara na koju je imenovan kao član HDZ 1990., posebno što je Stranka nezadovoljna njegovim radom u Vijeću ministara. Ako on to ne poduzme kao normalan moralni čin, HDZ 1990 će tražiti pokretanje procedure njegove smjene u Vijeću ministara.

Kao moralan čin ostavke na dužnosti koju je dobio zahvaljujući HDZ-u 1990 to se očekuje i od Danijela Vidovića, također bivšeg člana Stranke.

HDZ1990