Zastupnici odobrili novo zaduženje od 7 milijuna

Naime, iako je sjednica započela u 13 sati, završila je tek oko 21 sat, a veći dio sjednice raspravljalo se o tome treba li se županija više zadužiti ili ne i ima li zakonsku osnovu za daljnje zaduženje. Iako se u početku govorilo o zaduženju od 4 milijuna maraka, koji su potrebni da bi se poplaćali izgradnja i rekonstrukcija školskih objekata, izradba prostornih planova županije u sve četiri općine, te izgradnja lokalne komunalne infrastrukture, zastupnici su nakon četverosatnog razmatranja usvojili odluku kojom se županija zadužuje za 7 milijuna maraka. Zaduženje moguće

Zastupnici oporbe su u više navrata postavljali pitanje Vladi i resornom ministru može li se županija više zadužiti budući da je, kako tvrde, dosadašnje zaduženje već dosegnulo 30 milijuna maraka. Također su spornim navodili mišljenje resornog ministra Vjekoslava Bakule, koje je priloženo u materijalima uz odluku o dugoročnom zaduženju ZHŽ-a radi izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata i lokalne infrastrukture. Naime, kako tvrde zastupnici oporbe, resorni ministar je tom prilikom dao negativno mišljenje o tom zaduženju.

Bakula je pak kazao da se ne radi o njegovom osobnom mišljenju, nego o mišljenju Komisije za zaduženje FBiH, čiji je on član. Smatra da će nakon njegove intervencije županiji ipak biti odobreno zaduženje potrebno da se poplaćaju sve gore navedene obveze. “Zaduženje je moguće. Temeljem zakona županija se može godišnje zadužiti anuitetno za 10 posto od proračuna, to znači oko 6,5 milijuna maraka dugoročno anuitetom”, kazao je Bakula.

Kratkoročne obveze

Na izjave oporbe da je županija već prezadužena, Bakula je kazao da njezin ukupni dug otkad postoji iznosi 20 milijuna maraka, a da neizmirene kratkoročne obveze u prvih šest mjeseci iznose 9 milijuna maraka, ali da će na kraju godine one biti puno manje. “To se mora prikazati kao deficit, ali radi se o onomu što je u tekućem poslovanju.

Ti dugovi se plaćaju kontinuirano i nema razloga da bude rasprave po tom pitanju. Već sad je stanje drukčije, i da se sad radi izviješće, stanje bi bilo mnogo povoljnije”, ističe Bakula. Premijer ZHŽ-a Zvonko Jurišić je kazao da je ova Vlada naslijedila ogroman dug od prijašnje, koji je nastao neplaćanjem doprinosa prema djelatnicima.

Ubuduće češće sjednice

Zastupnici su, između ostaloga, donijeli zaključak o žalbi Upravnom odboru RTV-a FBiH i oba doma Parlamenta FBiH za smjenom glavnog ravnatelja RTV-a FBiH Džemala Šabića. Usvojena je preporuka o podršci Zakona o izmjenama Zakona o trošarinama predlagatelja Jerke Ivankovića Lijanovića. Razmatran je Nacrt zakona o zaštiti od požara.

U nacrtu zakona uočeni su određeni nedostaci i upućene pojedinačne pisane primjedbe i prijedlozi zastupnika predlagatelju te je nacrt upućen u daljnju proceduru. Predsjednik Skupštine ZHŽ-a Zlatan Jurilj kazao je da će ubuduće sjednice Skupštine biti zakazivane češće i s manje točaka, kako se više ne bi događalo da rasprave traju do večernjih sati.

Piše: Marija Medić