Zajedničke institucije BiH su rupa bez dna!

Budžetska sredstva prošle godine iznosila su milijardu i 28 milijuna KM, a za ovu godinu predloženi fiskalni okvir je planiran u iznosu od 1.042.874.000 KM, što Vlada RS nije podržala.

Kako se nemilice troši najbolje pokazuje podatak da je za bruto plate više od 22.000 zaposlenih u zajedničkim institucijama prošle godine potrošeno je 671,2 milijuna KM, dok je na putne troškove otišlo više od 19,6 milijuna maraka, prenosi "Fokus".

U 2010. godini na energiju i komunalne usluge u zajedničkim institucijama otišlo je više od 17,8 milijuna KM, za prevoz i gorivo 20 milijuna maraka, dok je na kapitalna ulaganja otišlo 8,4 milijuna KM. Prosječna plata u institucijama BiH iznosi 2.497 KM, a u javnom sektoru RS 1.641 KM.

Ukupno posmatrano, tekući i kapitalni trošovi u zajedničkim institucijama BiH prošle godine iznosili su 943,57 milijuna KM, što je za 213,5 milijuna KM više u odnosnu na iste troškove u RS.

U vrijeme ekonomske krize i stezanja kaiša, institucije BiH su u 2010. za telefonske i poštanske usluge za devet mjeseci potrošile 7,8 milijuna KM, što je za 241.902 marke više nego 2009. godine, a najviše se trošilo u Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Ministarstvu vanjskih poslova i to 1,83 miliona KM.

Direktor Ekonomskog instituta u Banjaluci Duško Jakšić smatra da u institucijama BiH ima mnogo rasipništva i troškova koji su van kontrole, a preko dobrih plata vodi se politika učvršćivanja postojećih i stvaranja novih zajedničkih institucija.

Izvršni direktor Udruženja ekonomista RS "SVOT" Saša Grabovac rekao je kako se troškovi zajedničkih institucija u BiH previsoki u odnosu na stvorenu poslovnu klimu, standard i kvalitet života, a sa druge strane postoji disbalans između prosječne plate u RS i BiH, koji pokazuje da se raspoređivanje tereta krize ne raspoređuje na sve podjednako.

dnevnik.ba