Vlada FBiH davala lažna obećanja MMF-u

Vlada FBiH davala lažna obećanja MMF-u
Uoči najavljenog osmog pregleda standby aranžmana MMF-a, koji počinje danas, a traje devet dana, analizirali smo šta sve bh. vlasti nisu provele iz pisma namjere, piše avaz.ba.

Bez sporazuma
Tako na državnom nivou nije usvojen novi zakon o carinskoj politici, a entiteti još nisu napravili sporazum o poravnanju neizmirenih potraživanja po osnovu prihoda od indirektnih poreza iz 2012. godine. Federalna vlada SDP - SDA obećala je do kraja lipnja usvojiti novi zakon o porezu na dobit za FBiH, ali to se nije desilo.

Brojke
1,2 milijarde KM - ukupna vrijednost aranžmana, nakon dva produženja
934 milijuna KM - do sada doznačeno
187 milijuna KM - posljednje uvećanje zbog poplava

Ovo zakonsko rješenje sindikati i dio poslodavaca svakako su dočekali na nož, uz opasku da bitno šteti radničkim pravima i stimulira rad nacrno. Iako se u pismu namjere striktno obvezala da će dodatno ojačati strategiju rješavanja nekvalitetnih kredita kako bi poduzećima pomogla da servisiraju dugove, Vlada na ovome ništa nije radila.

Također, Federalna vlada najavila je da će do kraja godine usvojiti novi zakon o radu FBiH, ali je prešutjela činjenicu da nema nikakvog izgleda za postizanje konsenzusa sa svojim socijalnim partnerima - poslodavcima i sindikatima.

Kolektivni ugovori
Vlada je, naime, u navedenom dopunskom pismu namjere istakla da će jedan od minimalnih zahtjeva koji će biti ugrađeni u ovaj nacrt biti da svi kolektivni ugovori budu vremenski ograničeni, a da se granski kolektivni ugovori primjenjuju samo na ona poduzeća i radnike koji žele biti dio ugovora. Sindikati, međutim, ovakve odredbe ocjenjuju katastrofalnim te predviđaju nesagledive posljedice po prava radnika.

Među praznim obećanjima Vlade FBiH nalaze se još i ona o smanjivanju fiskalnih i financijskih rizika te poticanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta, kao i reforma sistema zdravstvene zaštite.