Vjekoslav Bevanda: Povećanje PDV-a bi osiromašilo građane!

... predsjedavajući Vijeća ministara BiH, u povodu sve češćih najava o povećanju poreza na dodanu vrijednost, odnosno uvođenju diferencirane stope.

Veliko olakšanje

- Nisam ni za diferenciranu stopu, jer je najlakše prikupljati porez na način da imamo jedinstvenu stopu PDV-a. Ja sam za to, što sam i pokušavao dok sam bio u Vladi FBiH, da se konačno uvede socijalna karta i da se u svim proračunima, na svim razinama, predvide novci za subvencioniranje te da se na taj način omogući najugroženijim slojevima društva da imaju primanja koja im osiguravaju minimum normalnog života. Ali, ne odlučujem ja o tome. U ovoj zemlji čudesa svašta se može desiti - kaže Bevanda.

Ohrabrujuće poruke koje su se mogle čuti tijekom Vaše nedavne posjete Briselu, gdje ste razgovarali s najvišim zvaničnicima EU, poklopile su se s dogovorom šestorke o vojnoj imovini. Jesu li konačno otkočeni neki važni procesi u BiH?

- To je nešto što me raduje. Pokazalo se da se, kada se problemi razmatraju na tehničkoj razini, dolazi do rješenja. A u ovom slučaju baš se tako pristupilo. U svakom slučaju, to je dobra stvar, posebno zbog uvjeta za pristupanje NATO-u. Ima tu još posla. Mislim da su se pokrenule stvari, što je dobro za BiH. To je najvažnije.

Ipak, dogovor o provođenju presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu "Sejdić i Finci protiv BiH" nije postignut. Kako to komentirate?

- Ja opet mislim da se to kreće nabolje, jer nije više zakovano. I to je bilo jedno od glavnih pitanja u Briselu. Treba provesti presudu u cijelosti, što je i moj osobni stav.

U srijedu je sjednica Fiskalnog vijeća BiH. Može li se konačno postići dogovor o budžetu za 2012. godinu te Globalnom fiskalnom okviru 2012.-2014. godine?

- Nadam se da ćemo nastaviti dobar tempo, da će se svi učesnici Fiskalnog vijeća ponašati odgovorno te da ćemo ovim pitanjima pristupiti kao tehničkim stvarima. Ja se nadam dogovoru o Globalnom fiskalnom okviru. To je suština svega. Ako se postigne dogovor o tome, onda smo na korak do proračuna za državni nivo za 2012. godinu. Nadam se da ćemo, ipak, ispuniti ono što sam i najavljivao, a to je da do kraja trećeg mjeseca imamo proračun. To bi onda, iskreno, bilo veliko olakšanje.

Pismo namjere

U Briselu su Vas službenici EU pitali i za aranžman sa MMF-om i Svjetskom bankom. Treba li nam i u kojoj mjeri nastavak zaustavljenih kreditnih aranžmana?

- Svakome je čudno to što gubimo 100 miliona eura godišnje jer ne želimo provesti ono na šta smo se obvezali. Za državni nivo aranžman sa MMF-om uopće nije potreban. Ali, pokazalo se da je to entitetima potrebno i nužno. Jer, šta je alternativa? Trezorski zapisi na tri mjeseca?! To je i dalje krpljenje rupa. Odustajanje od aranžmana pokazalo je nespremnost za reforme.

Treba tražiti da se prezentira pismo namjere i da se vidi šta je u njemu loše za BiH. Ništa loše, nego, čak, opredjeljenje da se štedi gdje je moguće, da se stvara prostor za investiranje, izjednači privatni s državnim sektorom te da se donese zakon o fiskalnoj odgovornosti. Tu je i najveći prijepor, jer niko ne želi ovaj zakon koji direktno obavezuje sve one koji gospodare novcem poreznih obveznika na odgovornost i sankcije.

Možemo vrlo brzo ispuniti uvjete EU

Hrvatska je za nekoliko mjeseci u EU, a Srbija je nedavno dobila kandidatski status. Kada je realno očekivati da će BiH aplicirati za članstvo u EU?

- Nema kandidatskog statusa bez implementacije presude "Sejdić-Finci", bez Globalnog fiskalnog okvira ili bez implementacije Zakona o državnoj pomoći. Znači, sve je do nas. Zna se šta je čija obaveza. Mislim da se obaveze koje je pred nas stavila EU mogu riješiti vrlo brzo. Naravno, ako za to postoji volja i ako opet nećemo sve politizirati i zbog sitnih interesa vući svako na svoju stranu.

Izvor: Dnevni avaz