Vijeće ministara BiH razmata Nacrt zakona o JMB

Vijeće ministara je na prošlotjednoj sjednici odgodilo za sedam dana izjašnjavanje o nacrtu ovog zakona.

Vijeće ministara bi trebalo razmatrati i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim dokumentima BiH.

Predviđeno je razmatranje i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravosuđa.

Trebao bi biti razmatran i nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore u kontekstu procesa pristupanja Europskoj uniji.

Fena