Umjesto socijalnog karaktera, odluka platformaške vlasti predstavlja lažno obećanje

Dvjema elektroprivredama na području FBiH Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje dostavio je baze podataka o korisnicima najnižih mirovina. Ovo je provedeno sukladno odluci vlasti kojim se nastoji tek prividno umanjiti pritisak nezadovoljnih građana s činjenicom daje električna energija drastično poskupjela na području koje pokriva EP BiH.

Piše: Zoran Krešić / Večernji list

Podaci dostavljeni

Ti su podaci potrebni kako bi se ostvarila prava na subvenciju računa za utrošenu električnu energiju kategorijama stanovništva sa slabijim primanjima, među koje spadaju i umirovljenici s najnižim mirovinama. Baze podataka su dostavljene temeljem odluke o provedbi mjera za ublažavale porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, koju je donijela Vlada Federacije.

Baze podataka dostavljene su u suradnji sa stručnjacima IT-a navedenih elektroprivreda, a proslijeđeni su i na adresu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Uzo vaj formalni dio oko kojega će se pozabaviti elektroprivrede, drugi je uvjet i gdje se krije prava zamka je iznos računa za potrošenu električnu energiju.

Rigorozni uvjeti

Kako je navela nelegalna Vlada, uvjet za subvenciju je iznos potrošnje električne energije, koji po računu korisnika ne smije prelaziti 348 kilovatsati (kWh) mjesečno za potrošače u sustavu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, odnosno 268 kWh mjesečno za potrošače koje električnom energijom opskrbljuje Elektroprivreda BiH. Prevedeno na jezik potrošača električne energije, to znači da njihovi računi na smiju prelaziti 43 marke da bi se uopće našli u toj skupini povlaštenih potrošača.

Prosječni računi potrošne električne energije su nešto manji od 100 maraka. Iz te se činjenice izvlači vrlo jednostavan zaključak da samo osobe koje u domaćinstvima ne posjeduju električne štednjake, bojlere, perilice rubjja i posuda, klima uređaje, a gotovo niti sve žarulje, imaju mogućnost iskoristiti subvencije, odnosno račun umanjiti za i 5, odnosno 7 maraka. Budući da većina potrošača EP HB koristi električnu energiju za grijanje, niti 1 % po- i trošača neće moći koristiti 1 ove pogodnosti.