Tko je za treći entitet, a tko se samo pravi da jest?

O trećem entitetu u rukavicama

Međutim, kada je riječ o stvaranju hrvatskoga entiteta u BiH, onda im se stajališta razlikuju. Naime, od 12 kandidata za predsjednika, samo su Andrija Hebrang, Miroslav Tuđman i, iznenađujuće, Vesna Pusić, eksplicitno kazali kako se zalažu za stvaranje hrvatske federalne jedinice u BiH.

Ostali ne bježe od trećega entiteta, međutim, za sada o njemu govore diplomatskim jezikom, odnosno biranim riječima.

Predsjednički kandidat SDP-a Ivo Josipović je otvaranjem prema ideji trećeg entiteta unio revoluciju u stav hrvatskoga SDP-a kada je hrvatska federalna jedinica u BiH u pitanju.

"Činjenica je da načelo jednakopravnosti sva tri naroda u BiH nije zaživjelo. Uvođenje trećeg entiteta moguće je jedino suglasnošću sva tri naroda. Naravno, u tom slučaju treba vidjeti kakav je položaj onih Hrvata koji ostaju izvan tog entiteta, jer bi bilo posve nedopustivo njihovo svođenje na nacionalnu manjinu u bilo kojem dijelu BiH", rekao je Josipović za Bitno.

Njegov dojučerašnji stranački kolega Milan Bandić također "u rukavicama" govori o hrvatskoj federalnoj jedinicu u BiH.

"U BiH neće biti sreće dok god predstavnici sva tri konstitutivna naroda konačno ne sjednu za stol i ne pronađu rješenje koje će zadovoljiti sva tri nacionalna interesa. Što se ustrojstva tiče sigurno je da nešto treba mijenjati jer vidimo da je ovakvo stanje neodrživo. Jesu li to tri entiteta ili više regija trebaju odlučiti tri naroda konsenzusom", rekao je za Bitno Bandić, i dodao kako produženje postojećeg stanja definitivno vodi ka stvaranju trećeg entiteta.

Treći entitet spas za Hrvate u BiH

Kandidat HDZ-a Andrija Hebrang je, pak, kazao kako podupire ideju o stvaranju hrvatske federalne jedinice u BiH.

"Jasno se zalažem za jednakopravnost Hrvata u BiH. Kada su ustavne promjene u BiH u pitanju, onda podržavam prijedlog dva HDZ-a u BiH, prema kojem bi se formirala i jedna federalna jedinica s hrvatskom većinom", rekao je Hebrang.

Nadan Vidošević, pak, nema izdefinirano stajalište o trećem entitetu, no i on podupire borbu Hrvata za jednakopravnosti u BiH.

"BiH je konstruirana u mirovnom procesu, ali nije do kraja konstruirana kao država. Izazov je naći ustavno rješenje kojim će se doći do ravnopravnosti triju naroda, ali se jednakopravnost sviju mora ispoštovati", rekao je Vidošević.

Miroslav Tuđman i Vesna Pusić se, pak, decidno zalažu za stvaranje hrvatske federalne jedinice u BiH.

"Rješenje za paraliziranu BiH vidim u podjeli na pet administrativnih jedinica. Uz postojeća dva osnovao bi se novi, većinski hrvatski entitet i dva mješovita. Time bi se sačuvao hrvatski korpus koji je sada najviše ugrožen u BiH", izjavila je Pusić. Također, upozorila je kako će se Hrvati, ne riješi li se njihov status u BiH, gotovo u potpunosti iseliti u Hrvatsku.

Miroslav Tuđman, također, smatra kako bi Hrvati u BiH morali dobiti svoju federalnu jedinicu.

"BiH je moguća jedino pod uvjetom pune ravnopravnosti triju naroda. Hrvatska mora davati potporu hrvatskome narodu u BiH za slobodan narodni život u vlastitom entitetu", rekao je Tuđman.

Primorac još bez stava

Od kandidata koji bi, prema svim relevantnim istraživanjima javnog mišljenja, mogli ući u drugi krug borbe za izbor predsjednika Hrvatske, jedino se Dragan Primorac još uvijek nije decidno izjasnio o ovoj temi.

Međutim, sudeći po njegovim ranijim izjavama, sasvim je jasno kako ni on nije daleko od zagovaranja stvaranja trećega entitea u BiH.

 [ bitno.ba ]