Tihić: Prvo postići dogovor u Federaciji

Tihić je za današnji "Pres" rekao da osobno posreduje u kontaktima SDP-a i oba HDZ-a, kao i da se u tim kontaktima pominje i raspodjela funkcija u Savjetu ministara BiH, te da nije riječ o kombincijama bez vodećih stranaka iz Republike Srpske /RS/.

On je istakao da, kada se dogovori parlamentarna većina u FBiH, onda se mora razgovarati sa predstavnicima iz RS, jer će tada biti lakše postići dogovor o većini na državnom nivou.

Prema njegovim rječima, za SDP je pitanje ulaska u vlast oba HDZ-a u FBiH manje sporno od pitanja šta će kome u toj vlasti pripasti i na kakvom programu.

Tihić je istakao da je u prošlom mandatu presjedavajući iz Svejta ministara BiH bio iz RS, te da vjeruje da je nesporno da sada bude iz FBiH.

Srna