TEGELTIJA U RAZGOVORU: EU spremna pomoći ekonomski oporavak BiH

Zoran Tegeltija
Vijeće ministara

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija razgovarao je tijekom ponedjeljka putem videolinka sa europskim komesarom za proširenje Oliverom Varhelyiem. Na sastanku je razgovarano o aktualnoj situaciji u BiH izazvanoj pandemijom covid-19, te o ekonomskim i političkim temama u zemlji i regiji, u svjetlu europskih integracija.

Predsjedavajući Tegeltija izrazio je zahvalnost za podršku koju je Europska unija pružila BiH u borbi protiv pandemije virusa covid-19, te istaknuo važnost kontinuiranog angažmana EU u jačanju političkih i ekonomskih veza u regiji Zapadnog Balkana.

Tijekom razgovora, predsjedavajući Tegeltija ukazao je na značaj regionalne i multilateralne suradnje, kao i na potrebu veće solidarnosti i zajedničkog djelovanja u borbi protiv pandemije, istaknuvši da nijedna zemlja nije sigurna i zaštićena od širenja pandemije, gubitka ljudskih života i devastirajućih ekonomskih posljedica.

Sugovornici su danas zajednički ukazali i na neophodnost što hitnijeg završetka pregovora za makrofinancijsku podršku Europske komisije. Ovom prilikom, europski komesar za proširenje izrazio je spremnost EU za dodatnu podršku zdravstvenom sektoru u BiH, a u skladu sa iskazanim potrebama, te upoznao predsjedavajućeg Vijeća ministara sa ekonomskim i investicijskim planom za Zapadni Balkan koji će Europska komisija predstaviti na jesen, sa ciljem pružanja dugoročne podrške ekonomskom oporavku i približavanju regije Europskoj uniji.

Ovaj plan bi trebao ubrzati rast i stvoriti nova radna mjesta u regiji, što predstavlja i dio napora za oporavak od pandemije, a fokusirat će se na infrastrukturne projekte iz raznih oblasti od značaja za građane, kao što su energetika, transport, zaštita životne sredine i sl.

Govoreći o europskom putu BiH, predsjedavajući Tegeltija je istaknuo da je fokus rada Vijeća ministara, uprkos izazovima nastalim kao posljedica pandemije covid-19, usmjeren ka perspektivi sticanja statusa kandidata i otvaranja pristupnih pregovora o članstvu u EU.

Predsjedavajući Tegeltija naglasio je aktivan pristup Vijeća ministara u rješavanju europskih pitanja, istaknuvši da je ključ procesa europskih integracija u poštovanju primjene mehanizma koordinacije, zasnovanom na ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti i uz puno uvažavanje Dejtonskog sporazuma, navedeno je iz Ureda za informiranje Vijeća ministara.