TEGELTIJA U RAZGOVORU: EU spremna pomoći ekonomski oporavak BiH

TEGELTIJA U RAZGOVORU: EU spremna pomoći ekonomski oporavak BiH
Vijeće ministara

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija razgovarao je tijekom ponedjeljka putem videolinka sa europskim komesarom za proširenje Oliverom Varhelyiem. Na sastanku je razgovarano o aktualnoj situaciji u BiH izazvanoj pandemijom covid-19, te o ekonomskim i političkim temama u zemlji i regiji, u svjetlu europskih integracija.

Predsjedavajući Tegeltija izrazio je zahvalnost za podršku koju je Europska unija pružila BiH u borbi protiv pandemije virusa covid-19, te istaknuo važnost kontinuiranog angažmana EU u jačanju političkih i ekonomskih veza u regiji Zapadnog Balkana.

Tijekom razgovora, predsjedavajući Tegeltija ukazao je na značaj regionalne i multilateralne suradnje, kao i na potrebu veće solidarnosti i zajedničkog djelovanja u borbi protiv pandemije, istaknuvši da nijedna zemlja nije sigurna i zaštićena od širenja pandemije, gubitka ljudskih života i devastirajućih ekonomskih posljedica.

Sugovornici su danas zajednički ukazali i na neophodnost što hitnijeg završetka pregovora za makrofinancijsku podršku Europske komisije. Ovom prilikom, europski komesar za proširenje izrazio je spremnost EU za dodatnu podršku zdravstvenom sektoru u BiH, a u skladu sa iskazanim potrebama, te upoznao predsjedavajućeg Vijeća ministara sa ekonomskim i investicijskim planom za Zapadni Balkan koji će Europska komisija predstaviti na jesen, sa ciljem pružanja dugoročne podrške ekonomskom oporavku i približavanju regije Europskoj uniji.

Ovaj plan bi trebao ubrzati rast i stvoriti nova radna mjesta u regiji, što predstavlja i dio napora za oporavak od pandemije, a fokusirat će se na infrastrukturne projekte iz raznih oblasti od značaja za građane, kao što su energetika, transport, zaštita životne sredine i sl.

Govoreći o europskom putu BiH, predsjedavajući Tegeltija je istaknuo da je fokus rada Vijeća ministara, uprkos izazovima nastalim kao posljedica pandemije covid-19, usmjeren ka perspektivi sticanja statusa kandidata i otvaranja pristupnih pregovora o članstvu u EU.

Predsjedavajući Tegeltija naglasio je aktivan pristup Vijeća ministara u rješavanju europskih pitanja, istaknuvši da je ključ procesa europskih integracija u poštovanju primjene mehanizma koordinacije, zasnovanom na ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti i uz puno uvažavanje Dejtonskog sporazuma, navedeno je iz Ureda za informiranje Vijeća ministara.