Savez hrvatskih županija - gotova stvar...

On tvrdi kako postoji nekoliko mogućih varijanti interpretacije poruke američke diplomacije, koje su međusobno protivrječne.

"Suštinski, Dayton je uređen prema nacionalnom, a ne građanskom principu pa stranke djeluju u ime etnosa, a građani su im posljednja briga na svijetu. To se vidi iz prezira koga bošnjačke stranke pokazuju prema Srbima i Hrvatima proglašavajući prve (in)direktno genocidnima, a neprestano majorizirajući druge, kao najmalobrojnije, unutar parlamentarnog sustava", navodi se u Vlajkijevom pripćenju za javnost.

Zamjenik predsjednika RS smatra kako dva HDZ-a nisu mogli ući u koaliciju sa SDP-om i SDA-om, jer je to bilo "uvjetovano prihvaćanjem političke platforme ove dvije bošnjačke stranke koje nameću unitarnu BiH u korist Bošnjaka, a čime bi Hrvatski narod bio institucionalno obespravljen i prinuđen na nestanak".

"Druga interpretacija američke poruke je suprotstavljena prvoj i ima jednako ciničan karakter. Pošto u SAD dolaze izvješća obavještajnih agencija kako je federalni dio BiH opterećen potencijalnim islamskim terorizmom, one su odlučile da se riješe dosadašnjih bošnjačkih saveznika kao stare košulje. Formalno su podržale sadašnje poteze Bošnjaka. Znale su, međutim, da će Hrvati reagirati tako što će stvoriti savez kantona sa njihovim većinskim pučanstvom i izdvojiti se iz Federacije što će kontinentalna Evropa podržati. Ono što bi ostalo Bošnjacima u mješovitim županijama bilo bi neutralizovano tamošnjim hrvatskim življem", navodi se dalje u priopćenju.

"Treća varijanta može biti stvaranje nove islamske/bošnjačke države koja bi se formirala, nakon izdvajanja Hrvata od bošnjačkih ostataka BiH zajedno sa Sandžakom. To, međutim, zahtijeva prekrajanja balkanskih granica što je, vjerojatno, sada neizvodivo zbog angažmana SAD u Iraku, Afganistanu, Pakistanu i Libiji. Četvrta varijanta potpore SAD-a Bošnjacima ima u vidu moguće izazivanje etničkih sukoba nakon formiranja saveza hrvatskih županija. Time bi se stvorili neredi koji bi kontinentalnu Evropu predvođenu Njemačkom udaljili od eventualnih integrativnih procesa sa Rusijom", smatra Vlajki.

Zamjenik predsjednika RS iz reda hrvatskog naroda tvrdi kako je moguća i peta varijanta tumačenja ponašanja američke diplomacije, prema kojoj je cilj "namjerno izazivanje etničkih sukoba, nakon čega bi međunarodna zajednica bi zaključila kako su politički faktori u BiH nezreli da sami odluče o sudbini ove države, pa bi oktroisala, nametnula novi ustav u korist Bošnjaka".

(fena)

Tekst se nastavlja ispod oglasa