PROBLEM U FEDERACIJI Kako upisati djecu bh. džihadista koji su rođeni u Siriji

PROBLEM U FEDERACIJI Kako upisati djecu bh. džihadista koji su rođeni u Siriji
AFP

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutarnjih poslova o upisu u matičnu knjigu rođenih djece koja su deportirana iz Sirije.

Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da hitno pokrene proceduru izmjene i dopune Zakona o izvanparničnom postupku Federacije BiH kojim bi bila utvrđena nadležnost sudova da u izvanparničnom postupku utvrđuju mjesto i vrijeme rođenja osoba koje vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu dokazati na način predviđen propisima koji uređuju vođenje matičnih knjiga, kako bi entitetski zakoni o izvanparničnom postupku bili harmonizirani u BiH.

Zaključeno je da je potrebno da sudovi u izvanparničnom postupku u Federaciji BiH postupaju po podnesenim prijedlozima za utvrđivanje mjesta i vremena rođenja osoba i prije donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvanparničnom postupku, imajući u vidu odredbe člana 2. stav 1. ovog zakona s obzirom da posebnim zakonima nisu uređena pravila postupanja u ovoj pravnoj stvari, jer je ovo pitanje u Republici Srpskoj regulirano i nema smetnji za postupanje.

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova je u zadnje vrijeme primilo više upita općina I gradova koji se odnose na davanje upute za upis u matičnu knjigu rođenih djece koja su deportirana iz Sirije.

Iz sadržaja upita proizilazi da je putem Ministarstva sigurnosti BiH osiguran povratak određenog broja žena s djecom iz Sirije koje su državljanke BiH. Međutim, djeca su rođena u Siriji i majke ne posjeduju nikakve inozemne dokumente s činjenicama rođenja i podacima o roditeljima, tako da se mjesto i vrijeme rođenja ove djece, kao i krvna veza s roditeljem, odnosno majkom koja ima državljanstvo BiH, bez materijalnih dokaza ne može utvrditi.

Na temelju dostavljenih upita iz općina i gradova na području Federacije BiH, može se zaključiti da je riječ o povratku djece s roditeljima, s jednim roditeljem ili djece bez roditelja.