Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu

Marinko Čavara
Marinko Čavara

... potpisao je, u ime Federacije BiH, Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu koji iznosi 2.882.661.837 KM i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je potpisao i:

- Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu;
- Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. godinu i 2020. godinu i Odluku o izvršavanju financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu;
- Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu;
- Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu, Financijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu;
- Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2018. godinu i
- Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji BiH.