Političko upravljanje BiH jedno od najkompleksinijih problema na Balkanu

Proces proširenja EU dobio je novi zamah uprkos mnogobrojnim izazovima sa kojima se EU suočava, ističe se u ovogodišnjoj "Strategiji proširenja", koju je zajedno sa izvještajima o napretku zemalja Zapadnog Balkana u procesu eurointegracija, sačinila Europska komisija.

Istovremeno, prema navodima interenet portala "EU observer" koji je imao uvid u nacrt ovog izvještaja, Komisija zaključuje da je pored napretka u nekim zemljama, vidljiva i stagnacija pa čak i usporavanje reformi u drugim dijelovima regije. Ističe se tako da je političko upravljanje BiH jedno od najkompleksinijih problema na Balkanu.

Nedostatak zajedničke vizije političkih lidera o pravcu u kojem bi zemlja trebalo da se kreće, blokira ključne reforme u zemlji i odlaže dalji napredak BiH ka EU, smatraju u Europskoj komisiji. Komisija tu skreće pažnju i na nekoordiniranu politiku u zemlji, posljedicu loše suradnje između Paralmenta, Vijeća ministara i entiteta.

Osvrčući se na nedavno održane izbore u BiH, u izvještaju Europske komisije navodi se da je i pored ocjene o generalno dostignutim međunarodnim standardima tijekom održavanja izbora, predizbornom kampanjom u BiH dominirala nacionalistička retorika.

Tako je Republika Srpska (RS) u predizbornom periodu u pitanje dovodila teritorijalni integritet zemlje, dok su prema mišljenju Europske komisije, lideri RS-a nastavili da podcjenjuju težinu ratnih zločina na civilnim stanovništvom. Istovremeno u izvještaju o progresu BiH u polju eurointegracija u prethodnih godinu dana, u Briselu se navodi da je zemlja učinla slab napredak u pravcu ispunjavanja uvjeta neophodnih za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Ova kritika posebno se odnosi na raspodjelu državne imovine.

Umjeren ekonomski napredak
Kada je u pitanju ekonomija, u izvještaju Europske komisije se navodi da se u BiH osjetio umjereni pomak u 2010. godini koji je u najvećoj mjeri izazvan potražnjom iz inozemstva. Istovremeno se upozorava da budžeti u zemlji i dalje nisu samoodrživi, te da su javne financije i dalje slabe.
Ukazuje se i na činjenicu da je nezaposlenost u zemlji na veoma visokom nivou, kao i da je značajno pogoršana fiskalana situacija, pogotovo u Federaciji. Imajući sve ovo u vidu u Europskoj komisiji pozivaju na uspostavljanje stabilnog i konstruktivnog političkog okruženja, kako bi BiH mogla da prevaziđe postojeće probleme.

dw-world.de/radiosarajevo.ba