Pogledajte strateške ciljeve Vlade koje je usvojio Predstavnički dom PFBiH

Pogledajte strateške ciljeve Vlade koje je usvojio Predstavnički dom PFBiH
PR

Predstavnički dom Parlamenta Federacije prihvatio je ovogodišnji Program rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu, u kojem su strateški ciljevi vezani za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti, reforme iz područja ekonomije, pravosuđa i zdravstva, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, te borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

U skladu s tim, prioriteti Vlade će biti usmjereni na projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanja unutarnje društvene stabilnosti Federacije i jačanja vladavine prava, te će Vlada u suradnji s drugim nivoima vlasti raditi na euroatlantskim integracijama u cilju osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sustava koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Rađen je na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, Programa ekonomskih reformi FBiH 2020. - 2022., Reformske agende za period 2018. - 2022. i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.