Novi članovi nadzornih odbora Elektroprivrede i Terminala

Novi članovi nadzornih odbora Elektroprivrede i Terminala

...S ovim je započela najavljena “čistka”, odnosno promjena kadrova u javnim poduzećima o čemu je Dnevni list više puta pisao.

Osim u Elektroprivredi, došlo je i do imenovanja pet privremenih članova Nadzornog odbora i u Terminalima Federacije, a za njima bi trebalo uslijediti i dugo najavljivano razrješenje članova Nadzornog odbora HT-a Mostar, što je bilo i najavljeno dnevnim redom ove sjednice.

Uskoro novi direktori

S ovim imenovanjima počele su se provoditi u djelo riječi premijera FBiH Nermina Nikšića koji je kazao da je namjera Vlade pozvati na moralnu i političku odgovornost svih koji su kompanije u vlasništvu Federacije doveli u negativno poslovanje. Nakon članova nadzornih odbora na red bi trebali doći i direktori, kako poduzeća u većinskom vlasništvu Vlade, tako i agencija kao što su Razvojna banka, Terminali, Elektroprivrede.
Prvo imenovanje bi trebalo biti za direktora HT-a Mostar gdje bi za direktora trebao biti vraćen Stipe Prlić. Potvrdu toga nedavno je Dnevni list dobio i od predsjednika HSP-a Zvonka Jurišića koji je kazao da se vladajuća koalicija dogovorila da se za direktora ovog poduzeća ponovno postavi Prlić.
U idućim danima za očekivati je da se krene sa smjenama i u ostalim poduzećima i agencijama, a kao što smo do sada objavili, već je dogovoreno da, kada su u pitanju hrvatski kadrovi, mjesto direktora Elektroprivrede pripadne HSP-u, dok će čelno mjesto u Hrvatskoj pošti pripasti "Boljitku".

Raspodjela fotelja

SDP-u je pripalo mjesto direktora Agencije za bankarstvo, novog direktora Cesta Federacije i Cesta Mostar dat će "Boljitak", a zamjenika direktora Federalnog zavoda MIO/PIO predložit će HSP.
Mjesto predsjednika Nadzornog odbora Razvojne banke pripast će "Boljitku", kao i mjesto direktora Direkcije za robne zalihe Federacije. HSP-ovim kadrovima pripast će i mjesto zamjenika direktora FENA-e, kao i mjesto direktora Zavoda za javno zdravstvo, te mjesto predsjednika Upravnog odbora Lutrije BiH. Uskoro bi se trebala znati i imena novih direktora, ali poznato je da će, što se tiče bošnjačkih kadrova, ona biti raspoređena između SDA i SDP-a.

Odgovor na tužbu zbog Aluminija

Vlada je jučer donijela odluku i da po jedan predstavnik Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, Federalnog pravobraniteljstva i Agencije za privatizaciju u FBiH čine radnu skupinu, koja treba sačiniti odgovor na tužbu koju je podnio Konzorcij kompanija oformljen radi sudjelovanja u privatizaciji 88 posto kapitala mostarskog Aluminija. Skupina treba odgovor pripremiti u roku od nekoliko dana.

Nadzorni odbor JP Ceste FBiH

Vlada Federacije ovlastila je premijera Nermina Nikšića za punomoćnika FBiH u Skupštini dioničara Kompanije Elektroprijenos BiH d.d. Banja Luka, a odlukom je propisano i da, u slučaju njegove spriječenosti, ovu ovlast vrši ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj. Isto tako, dana je suglasnost za poništavanje javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije, a ujedno je odlučeno da se provede novi natječaj za imenovanje na ovu poziciju. Vlada je donijela i rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH Mostar, kojom je umjesto Timura Numića imenovan Faris Abaspahić.

Piše: Lana Rizvanović / dnevni-list.ba