Nema novca za plaće!

Ante Krajina, plaće, Ante Krajina
- U ovom trenutku nema nikakvih isplata. Mi smo trenutno u takvoj situaciji da sakupljamo novac za plaće, pa sada vi zaključite kako stvari stoje. Otplata duga ide, a sve ostalo bit će u skladu s raspoloživim sredstvima - kazao je Krajina.

U sektoru trezora Federalnog ministarstva financija nadaju se da će do kraja godine nekako moći isplatiti plaće. Tvrde da su otišle tranše za Fond PIO/MIO ratne i neratne invalidnine.

Isplata transfera za boračko-invalidsku zaštitu, kako je za "Avaz" preneseno, bit će upitna već u narednom mjesecu.

Ministar Krajina kazao je da sve za posljedicu ima neusvajanje proračuna na državnom nivou, zbog čega je u ovom mjesecu izostala tranša kredita Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za FBiH u iznosu od 62,5 miliona KM.

Budući da je sasvim izvjesno da neće biti ni ukalkuliranih sredstava od 58 miliona maraka od podjele dobiti "Elektroprijenosa", Krajina cijeni da će u siječnju biti rezova.

- Odbor MMF-a zasjeda sredinom siječnja. Moguće je da se, ako do tada budu ispunjeni uvjeti na državnom nivou, razmotri odobravanje tranše za BiH. Ako se to ne desi, onda će biti onako kako naš narod kaže: nužda zakon mijenja - istakao je Krajina.

Inače, od 12. prosinca je na snazi odluka o obustavi isplata za nabavku stalnih sredstava, koju je donijela Vlada FBiH. To se odnosi na nabavku automobila, računala i drugog inventara.