Nedžad Osmanagić slagao da je diplomirao strojarstvo!

Da SDA, sa Sulejmanom Tihićem na čelu, već godinama, umjesto stručnih i sposobnih, na rukovodeće pozicije državnih poduzeća postavlja podobne, dokaz je imenovanje Nedžada Osmanagića za generalnog direktora "Željeznica FBiH", još u svibnju 2010.

Tihićeva naredba

Neshvatljivo je da je Osmanagić po naredbi Tihića, a uz veliku podršku Mirsada Kebe i Bakira Izetbegovića, postavljen za direktora ŽFBiH iako uopće nije ispunjavao osnovne uvjete.

"Dnevni avaz" objavljuje dokumente koji pokazuju da, iako je u svojoj prijavi na natječaj naveo da je diplomirani stojarski inžinjer od 1988., Osmanagić nikada nije diplomirao na Strojarskom fakultetu u Mostaru!

- Uvidom u dokumentaciju Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, matične knjige upisanih studenata te matične knjige diplomiranih studenata, obavještavamo Vas da za Nedžada Osmanagića ne posjedujemo nikakve podatke - kaže se u dopisu koji je dekan Fakulteta strojsrtsva Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Milenko Obad u siječnju ove godine poslao Bosanskohercegovačkoj javnoj korporaciji.

Osim što je utvrđeno da nikada nije diplomirao na Fakultetu strojarstva u Mostaru, Osmanagić se pobrinuo da u svibnju prošle godine ipak "doktorira", ali ovog puta na nepostojećem, odnosno ilegalnom Internacionalnom sveučilištu "Philip Noel Baker" u Sarajevu, koji je godinama izvor skandala i kriminalnih radnji (kaznene prijave protiv Rektorata, afera pranja novca).

Nedžad Osmanagić,željeznice,SDA BIH,Sulejman Tihić