Mladež HDZ-a BiH Mostar broji 3500 članova, formirano 28 temeljnih ogranaka

Mladež HDZ-a BiH Mostar broji 3500 članova, formirano 28 temeljnih ogranaka

Osma redovita sjednica Gradskog odbora Mladeži HDZ-a BiH Mostar održana je u utorak, 9. listopada 2019. u Domu HDZ-a BiH u Mostaru. Tema sjednice bila je aktualna politička situacija u gradu Mostaru, te priprema programa rada i aktivnosti gradske organizacije Mladeži HDZ BiH Mostaru.

Usvojeni su planovi za naredno razdoblje uz organizacijske pripreme za nadolazeće Predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj.

Gradski odbor Mladeži HDZ-a BiH Mostar izrazio je punu potporu pregovaračkom timu Hrvatske demokratske zajednice BiH za Mostar, kao i predsjedniku dr. Draganu Čoviću koji nastoje pregovorima osigurati održavanje Lokalnih izbora u gradu Mostaru.

Brojka od preko 3 500 tisuće članova gradske organizacije Mladeži HDZ BiH Mostar i 28 formiranih temeljnih ogranaka Mladeži HDZ BiH koji u suradnji s Gradskim odborom Mladeži HDZ BiH Mostar čine ogroman potencijal mladih ljudi koji svojim znanjem i energijom žele doprinijeti razvoju grada Mostara. Predsjednik Marko Zovko naglasio je važnost angažmana svih članova Mladeži HDZ-a BiH gradske organizacije Mostara.
Gradski odbor Mladeži HDZ-a BiH Mostar, najveći naglasak stavio je na pripremne aktivnosti po pitanju Lokalnih izbora 2019. godine, kao izradi plana aktivnosti za naredno razdoblje.

Osim redovitih aktivnosti, Gradski odbor poziva sve članove Mladeži gradske organizacije da svojim prijedlozima upotpune rad gradske organizacije Mladeži HDZ BiH Mostar, stoji u priopćenju Mladeži HDZ-a BiH Mostar.