Ministar Čamber savjetnicima nezakonito isplatio 63.243 KM

Vjekoslav Čamber
Vjekoslav Čamber

... su revizori u izvješću o poslovanju ovog ministarstva za prošlu godinu.

Bez uvjeta
Indikativno je da je Čamber ova sredstva isplatio osobama koje uopće nisu ni ispunjavale uvjete da budu imenovane za pozicije savjetnika.

Revizori su utvrdili da su 2013. godine poslove savjetnika ministra Čambera obavljale dvije osobe koje ne ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, piše Dnevni avaz.

Revizori ukazali na očito kršenje propisa
Riječ je o savjetniku ministra za oblast mirovinskog i invalidskog osiguranja koji je imenovan 2012. godine, a kojem je na ime bruto plaće, naknada na plaću i naknada troškova zaposlenih za 2013. isplaćeno 46.868 KM.

116.286 KM izdaci po osnovu ugovora o djelu

23.078 KM potrošeno na mobilni telefon

- Savjetniku za oblast rada i zapošljavanja koji je imenovan u rujnu 2013. godine, a nije ispunjavao predviđene uvijete, na ime bruto plaće, naknada plaće i naknada troškova zaposlenih isplaćeno 16.375 KM. S obzirom na navedeno, ne može se potvrditi isplata sredstava iz budžeta FBiH za 2013. godinu u iznosu od 63.243 KM - utvrdili su revizori.

Utvrđeno je da je Čamber za savjetnika iz oblasti rada i zapošljavanja imenovao osobu koja je 25. srpnja prošle godine završila studij sportskog menadžmenta, a samo mjesec kasnije, 28. kolovoza, postavljena je za savjetnika.

Radno iskustvo
Revizori su, naime, konstatirali da za savjetnika ministra može biti imenovana osoba koja ima visoku stručna spremu s najmanje pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Kada su u pitanju izdaci po osnovu ugovora o djelu, oni su iskazani u iznosu od 116.286 KM (bruto iznos 137.327 KM). Ali, revizori nisu mogli potvrditi da su poduzete adekvatne aktivnosti radi smanjenja i izdataka po navedenom osnovu.

Koristili privatna vozila, a uzimali naknade
Zaposlenici su za potrebe službenog puta koristili privatni automobil, a u pojedinim slučajevima bez prethodno odobrenog službenog naloga od ovlaštene osobe, utvrdili su revizori.

Za korištenje privatnog vozila u službene svrhe, radi odlaska na službeni put u Beč, isplaćene su 892 KM za prijeđeni 1.821 kilometar, a odlaskom u Beograd na ime troškova prijevoza isplaćene su 343 KM za prijeđenih 700 kilometara. Utvrđeno je da Ministarstvo posjeduje čak osam vozila.