McGuffie pozdravio usvajanje Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu

"Pozdravljamo današnje usvajanje Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu stanovništva u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ovi zakoni su od ključne važnosti za daljnji napredak zemlje na putu ka EU integracijama."

"Sada je bitno da se ubrzanim tempom okonča procedura za formiranje novog saziva Vijeća ministara, te da se postigne napredak u provedbi presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju "Sejdić i Finci". Istovremeno, pozivamo relevantne institucije da postignu dogovor o proračunima, uključujući i proračun za 2012, kao i Globalni fiskalni okvir."